Ženska imena

Poreklo i značenje imena Anja

Loading...

Lično žensko ime Anja spada u grupaciju kratkih i savremenih imena, ali sa poreklom iz staro slavenske grupe jezika, te je dosta popularno u zemljama najpre ove jezičke regije, kao i u nekim skandinavskim zemljama, a o poreklu i značenju će detaljnije reči biti u nastavku teksta.

Značenje ženskog imena Anja 

Po svim navedenim hipotezama o poreklu imena Anja, njegovo značenje jeste najverovatnije – „ona koja je blaga i dobra“; „ona koja je milostiva“; „ona koja je poslata od Boga i pod njegovom je milošću rođena“; „ona koja je dobročinitelj; plemenita i vlikodušna“; „Božja izaslanica“; „ona koja deli ljubav i dobrotu“; „ona koja je svima draga i mila“. 

Poreklo ženskog imena Anja 

Kako je i navedeno, ime Anja je poreklom iz slovenskog jezika, i pretpostavka je da je izvedenica od ličnog imena Ana, u značenju „milost Božija“ ili „milosnica koja je Bogom dana“.

Opet se može pretpostaviti da je u skandinavskim zemljama, te i u germanskom jeziku, ime Anja poreklom od imena Anna, a u engleskom i romanskom području se veruje da je ime skraćeno od Anastasija; te izvedenica od imena Enny ili Enn.

Postoji i pretpostavka da je ime Anja poreklom iz staro-hebrejskog jezika, od reči „anne“, a koja iznači blaga; mila; milost; dobrota; blaženstvo; zahvalnost.

Ime postoji i u latinskom jeziku, sve i pretpostavljeno od reči hebrejskog porekla, od koje i jeste izvedeno lično žensko ime Anna, pa od njega i ime Anja. 

Učestalost davanja ženskog imena Anja u susednim zemljama regiona i u svetu 

Statistički podaci koji su dostupni za 2018. godinu pokazuju da je žensko lično ime Anja bilo pak među najdavanijih sto imena za sve novorođene devojčice u Republici Srpskoj, najbolje kotirano na 15. mestu.

U Republici Srbiji je ime Anja za istu 2018. godinu među „top 100“ najtraženijih ženskih imena bilo na 21. mestu (što je u odnosu na 2005. godinu svojevrsni „pad popularnosti“, jer je tada ovo ime bilo na odličnom 9. mestu), dok je pak u Republici Hrvatskoj ime Anja zauzelo na listi među najdavanijih sto imena za sve devojčice 55. mesto (manji „pad popularnosti“ u odnosu na ranije godine kada je ime bilo na 49. mestu).

Ime Anja se u 2018. godini u susednoj Bosni i Hercegovini, nije nalazilo na listama od sto najviše traženih imena za žensku novorođenčad (ako se izuzmu neke potencijalne varijante imena Anja, kakve su Ajna; Ajla; Ajlin i Alejna, koje jesu kotirane u „top 100“ imena najdavanijih ženskoj deci).

Loading...

Pomenuto ime je naročito popularno u slovenskim zemljama, pre svega u Rusiji i Ukrajini, ali i u skandinavskom području (Danska; Finska; Holandija; Norveška), kao i u Italiji; Španiji i Grčkoj, te u Nemačkoj, Francuskoj i Engleskoj.

U Švedskoj je ime Anja u periodu od 2001. do 2007. godine bilo među 200 najdavanijih ženskih imena, dok je u Sloveniji ime bilo zastupljeno u razdoblju od 2003. do 2005. godine među prvih 20 imena za devojčice, a u Švajcarskoj je ime bilo u ovom pomenutom periodu na 30. mestu. 

Nadimci, umanjenice, izvedena imena, skraćenice i „imena od milja“ od imena Anja 

Mada su retki i nadimci i umanjenice i hipokoristike imena Anja, pretpostavka je da su neka od njih – En; Any; An; Anjuška; Anjuša ili Anina.

Sa druge strane imena koja su izvedenice ili pak jezičke varijacije od imena Anja su dosta česta i ona najpoznatija su – Anastasija; Anka; Ana; Angela; Hana; Sanja; Tanja; Vanja; Manja; Anjuša; Aneta; Anika; Anđela; Angelina; Anđelija; Anđelina; Ajna; Ajra; Lana; Ajlin i Alejna. 

Zašto odabrati baš žensko ime Anja kao lično ime za devojčicu 

Loading...

Neke od najpoznatijih osoba sa ličnim imenom Anja koje mogu biti inspiracija za roditelje da baš tako nazovu svoje novorođene devojčice, biće navedene u nastavku teksta koji sledi.

Poznata poljska manekenka je Anja Rubik; norveška pevačica je Anja Barbarek; slovenska pevačica je Anja Rupel; srpska novinarka je Anja Ranković Dmitrović.

Srpska manekenka je Anja Šaranović; švedska alpska skijašica je Anja Sofia Tes Person; naša poznata pevačica i glumica je Anja Mit; poznata srpska glumica je Anja Aleksandra Alač kao i njene koleginice Anja Popović i Anja Ilić; prva žena koja ima na našem prostoru dozvolu da pak u vojnom vazduhoplovstvu upravlja helikopterom je Anja Krneta. 

Zanimljivosti vezane za žensko ime Anja

Dani imena ili imendani za ime Anja se proslavljaju u više svetskih zemalja, a posebno je značajan onaj u Finskoj koji se obeležava svake kalendarske godine dana 22. oktobra.

Jedno naselje kao i grad u Francuskoj jesu nazvani Anja.

Sponzorisano:

Loading...