Muška imena Ženska imena

Arapska moderna imena – muška i ženska

Loading...

Postoji sasvim pogrešno uverenje da su imena arapskog porekla „rezervisana“ samo za narode muslimanske i islamske veroispovesti, no generalno su ovakva imena zastupljena u originalu ili jezičkim varijacijama širom sveta, i zato se i kaže često da neko ime ima „araspko poreklo“, te i prema kome se objašnjava i njegovo značenje.

Dakle, dosta veliki broj savremenih imena koje roditelji biraju za svoje muške i ženske potomke, ima svoje poreklo u arapskom jeziku, a da oni to pak i ne znaju, te će u nastavku teksta i biti baš i navedena ona neka najpopularnija imena arapskog porekla, koja su zastupljena diljem sveta, uz i osvrt na njihova značenja, kako bi se roditelji malo bliže „uputili“ u imena koja i biraju za svoju decu.

Moderna ženska arapska imena koja su popularna i dosta zastupljena i u svetu 

Prema poznatim statističkim podacima za proteklih nekoliko godina, najdavanija ženska arapska imena koja imaju jasno značenje, pa i koja su čest izbor za decu raznih rasa i kultura te verske ili religijske pripadnosti, navedena su u nastavku teksta.

Ajša – arapsko ime za devojčice sa znečenjem ona koja je zdrava; ona koja je dobrog zdravlja.

Ovakvo ime se daje deci koja treba da dugo i zdravo žive i da ih kroz život „prate“ dobra sreća i blagostanje u svakom smislu.

Adila – arapsko ime za ženski decu koje ima značenje poštena; iskrena; ispravna.

Daje se ženskoj deci koja treba da uvek misle i da rade pošteno; da se ponašaju pravično i sasvim ispravno; da se u njihovu dobronamernost i iskrenost nikada ne posumnja.

Afifa – ime je koje označava da je žensko dete rođeno skromno; puno vrlina; čestito i nevino.

Ime označava da roditelji treba da se raduju što imeju ovakvo dete; da trebada su ponosni i da su presrećni jer će Afifa biti poštovana i od svih ljudi cenjena, spram svojih vrlina i dobrote.

Amina – u arapskoj kulturi je ime Amina, bilo ime majke proroka Muhameda, te se ovim ličnim imenom označava osoba koja je poštena i čestita; koja je pouzdana; verna i koja će svakome rado da pomogne i bude oslonac i podrška.

Ime označava osobu u koju se bez premišljanja svako može pouzdati, jer je osobama ovog imena bitnija tuđa nego sopstvena sreća i dobrobit.

Loading...

Amal – ime je poreklom od arapske reči „’āmal“, u značenju pun nade i vere; koji se nada i koji veruje.

Ime se daje osobama koje su željene; koje su predstavljale nadu u najtežim trenucima; koje jesu i nada i vera u bolje dane; kao i deci koja su dugo očekivana i kojima su se roditelji dugo nadali ili ih dugo želeli kao dar i ostvarenje snova.

Aida – ime arapskog porekla sa značenjem nekoga ko je uvek dobrodošao; kome se svako raduje; ko je dragi i rado viđen gost.

Međutim, ovo ime često ima značenje osobe koja je slobodoumna i nesputana; koja ne voli nikad materijalne stvari već duhovnost i slobodu; koja je nepopustljiva za bilo kakva ograničenja i kojoj je lična sloboda i sposobnost da se oseća nesputano najveći dar i radost.

Oistala imena za devojčice su – Bahira (ona koja je lepa; umiljata; nežna; sjajna; dobrodošla);

Barajeta (nevina; čista; neiskvarena; poštena); Hana (pametna; razumna; puna razumevanja); Dalia; Fatima; Faiza;  Iman; Kalina; Džemila; Leila; Lejla; Maida; Nura; Nadira; Razija; Majida; Sara; Selma; Jasmina; Tanija; Zafira; Zara; Zuhra; Suada i mnoga druga imena, koja se mogu naći u listama najdavanijih imena za devojčice koja su arapskog porekla.

Loading...

Moderna muška arapska imena koja su popularna i dosta zastupljena i u svetu 

Među najdavanijim muškim imenima koja su arapskog porekla, pa se daju svakako u islamskim i muslimanskim zemljama ali i širom sveta, najpopularnija su navedena u nastavku teksta koji sledi i koji daje i neka njihova približna značenja, kako bi izbor roditeljima bio olakšan.

Davud – ime je arapskog porekla, ali je vrlo popularno i u hrišćanskim zemljama, i ima varijantu imena Daut; David; davide.

Značenje imena Davud  je onaj koga svi vole; onaj koji je voljen; miljenik; obožavan od svakoga.

Emir – ime je izvedeno od arapske reči „amir“ u značenju princ; kralj; plamić.

Značenje imena je onaj koji je glavni i koga svi slušaju; onaj koji pravedno komanduje i koji je i dobar autoritet; pravi o pouzdan vođa i lider; onaj koga svi bez pogoivora slušaju; onaj kome se veruje; onaj koji ima titulu ali je jednak sa narodom.

Adnan – ime je praoca svih Arapa premam muslimanskoj svetoj knjizi „Koranu“, pa je kao takvo ime vrlo cenjeno i poštovano u islamskim zemljama.

Značenje imena je onaj koji je poštovan i cenjen; onaj koji je začetnika svega dobrog; onaj koga treba slušati i kome treba verovati; onaj koji će svakoga spasiti od greha.

Faris – ime je arapskog porekla, sa značenjem junak; heroj; onaj koji je neustrašiv i hrabar; rođen da pobeđuje; uvek spreman na sve; sposoban i spretan; borben i pošten; istrajan u svemu.

Ahmed – ime je arapskog porekla sa značenjem, onaj koji je zahvalan ili onaj koga svako hvali.

Imena koja su izvedena su Ahmet i Ahmedan, i označavaju one osobe koje sam Bog hvali kao poštene i čestite, pa uživaju veliko poštovanje ljudi.

Aladin – ime je izvedeno verovatno od ličnog imena Alaudin, a značenje je vernik; onaj koji veruje; onaj kome je vera oslonac; koji veruje u Boga; veliki vernik; pobožan; onaj koga Alah voli i koji mu je posebno drag.

Ibrahim – ime je u arapskom jeziku pandan Abrahamu u „Bibliji“, te je on vođa naroda, praotac, i ima značenje onaj koji je vođa naroda; onaj kome narod veruje; onaj koji predvodi mase ljudi.

Habib – ime koje ima značenje voljen; poštovan; cenjen; drag i umiljat; koji svaklome postane i omiljen i ljubimac; koji olako priraste srcu svakome ko ga upozna.

Ostala popularna imena za dečake arapskog porekla, ali u upotrebi širom sveta su i – Sulejman (koji je veoma mudar i pametan; savetnik i promišljen); Mustafa (odabran; poseban; zaslužan za dobra dela; jedinstven); Muhamed; Omar (ima značenje život; životan; onaj koji je izvor života); Kemal (sklop koji je idealan; savršenstvo; ideal; primer; sklop odličnih osobina); Salih (čestit; iskren; pošten; dobar; velikodušan; usrdan; svakome pomaže; plemenit); Ali; Abdulah; Hamza; Harun; Nadir; Samed; Vedad:; Zair; Zahir; Basil; Bila; Džibril; Džibrail; Kamil; Naim i mnoga druga imena koja se nalaze na listama najdavanijih arapskim imena u svetu i kod nas.

Svakako je jasno da su u tekstu navedena samo ona imena arapskog porekla koja su trenutno najpopularnija, te prema statističkim procenama i podacima za prethodnih nekoliko godina, ali rositelji mogu pronaći određena imena muška/ženska koja im u arapskom jeziku dopadaju, te i istražiti značenje istih, kako bi za svoje potomke izabrali ona najlepša i najmilozvučnija, koja u sebi možda imaju neko lepo značenje, te i nose neke možda „tajne i sakrivene poruke“.

Sponzorisano:

Loading...