Muška imena

Poreklo i značenje imena Armin

Loading...

Lično muško ime Armin spada u grupaciju popularnih muslimanskih imena koja su „draga Alahu“ odnosno koja se u islamskoj veroispovesti smatraju poželjnim za davanje novorođenim dečacima.

Pogledajmo u nastavku značenje imena.

Značenje muškog imena Armin 

Kada se uzme u obzir poreklo imena Armin, njegova pretpostavljena značenja su – „onaj koji je snažan i jak“; „onaj koji ima snagu volje“; „onaj čija je energija i volja jaka“; „onaj koji ne preza pred preprekama“; „onaj koji je istrajan i uporan“; „onaj koji je glavni i dominantan u svemu“; „onaj koji je predodređen da bude vođa“; „onaj koga svi slušaju i poštuju“.

Sa druge strane je od davnina poznato da u islamskoj veri postoje „zabranjena i poželjna imena prema velikom Alahu“, pa ime Armin spada u imena koja „Alah voli“, i otuda se nekada može pretpostaviti da je značenje imena i više „versko i duhovno“ – „onaj koji je Alahu po volji“; „onaj koga je Alah poslao da štiti i hrabri ljude“; „onaj kome je Alah dao moć da vlada i da bude kralj i prorok“; „onaj ko je Alahu mio i koji je prema Njemu snažan i dobar“; „onaj kome je Alah dao moć i snagu da voljom i rečima upravlja pravedno“; „onaj koji je Alahov miljenik“. 

Poreklo muškog imena Armin 

Mada je ime Armin iz grupe popularnih muslimanskih imena, zanimljiva je činjenica da je ime pak zapravo poreklom iz germanskog jezika, i to od reči „ermin; irmin“.

Ime je pretpostavljeno moguće i persijskog porekla, jer se jedan od sinova kralja Persije, a koji su navedeni u takozvanoj „Knjizi kraljeva“, zvao upravo Armin. 

Učestalost davanja muškog imena Armin u susednim zemljama regiona i u svetu 

Prema dostupnim statističkim podacima za 2018. kalendarsku godinu, ime Armin je bilo među najdavanijih sto imena u Bosni i Hercegovini, gde je zauzelo 30. mesto najpopularnijih imena za sve novorođene dečake.

U Republici Srbiji, kaoi u Republici Srpskoj i Republici Hrvatskoj, ime Armin se u navedenoj 2018. godini nije našlo među „top 100“ najtraženijih imena za novorođenu mušku decu, pa se pretpostavlja da se ime možda u pomenutim zemljama daje u procentu koji je sporadičan te time i nije statistički značajan kao pokazatelj. 

Nadimci, umanjenice, izvedena imena, skraćena imena i „imena od milja“ od imena Armin 

Loading...

Nadimci, umanjenice ili hipokoristike za ime Armin nisu poznati, dok su opet najčešća izvedena i varijantna imena – Amar; Arvim; Adin; Imran; Ermin; Elmin; Ismar; Irmin; Irman; Arman; Arin; Ammar; Amer. 

Zašto odabrati baš muško ime Armin kao lično ime za dečaka 

Malobrojne su poznate osobe koje imaju lično ime Armin, ali će one koje mogu eventualno biti inspiracija za roditelje da se prilikom izbora imena za svoju mušku novorođenčad i opredele za ovo lično ime, biti navedene u nastavku teksta koji sledi.

Popularni holandski di-džej se zove Armin van Buren; nemački plivač je Armin Virling (puno ime je Damjan Matijas Armin Virling); italijanski hokejaš na ledu je Armin Hofer; takođe poznati italijanski hokejaš na ledu se zove Armin Helfer; Armin Šabanović jeste poznati bosanski fudbaler.

Zanimljivosti vezane za muško ime Armin

U nastavku teksta će biti približno objašnjena imena koja su u islamskoj veri dobra ili loša, a koja bi trebalo da se „ispoštuju“ kada se ime za naslednike i bira, kako se Alah ne bi naljutio i uvredio.

Loading...

Dakle, najpre je važno znati da su imena koja su „potpuno zabranjena u islamskoj religiji“ ona imena koja imaju značenje i smisao koji je povezan sa „šejtanom“ ili đavolom, a takva su na primer imena – Hannas; Hinzeb; El-Velhan; Edže.

Zabranjena su u islamskoj veri i ona imena koja imaju u svom sastavu „prefiks“ koji označava idolizovanje nekoga ili pak nečega, jer je dozvoljeno obožavanje samo Alaha, a takva imena po pravilu koja jesu zabranjena imaju u svom sastavu prefiks „abd“, i neka od njih su – Abdur-Resul; Abdul-Husejn; Abdul-Ali.

Veruje se da deci oba pola nikada ne treba da se daju imena koja u svom sastavu imeju „negaciju ili negiranje“, jer su ona predznak za loš život i znače da se takva osoba lako može odati raznim i grehovima i bolestima, te pasti pod uticaj „šejtana“, te su neka od takvih imena – Nedžah; Rebah; Efleh; Jesar.

Imena koja se ne daju u muslimanskih naroda jesu i ona koja „veličaju samog sebe“ ili koja dovode do toga da neko za sebe misli da je bolji i poseban, jer samo Alah o tome odlučuje, a takva su na primer imena – Mubarek; Bejrrom; Hajr; Muflih.

Veoma je važna napomena da su imena koja su sasvim „strogo zabranjena“ takozvana Alahova imena, koja su samo Njegova i koja ne mogu da se daju smrtnicima i „rezervisana su“ za Proroke i svetitelje, i takva su – El-Ehad (ime znači „onaj koji jeste jedan jedini“ i generalno se i odnosi na Alaha); Es-Samed (znači „uteha i spas svakome onome koga je veliki Alah stvorio i ko ga poštuje i voli“); Er-Rahman (ime je značenja „Alah je milostiv, Alah jeste samilosni“, a to je pak osobina koju ni jedan čovek ne sme da sebi prisvoji, jer nema prava da odlučuje i deli milost i pravdu); te ime Er-Rezzak (ime znači „onaj koji svakome rado i plemenito dariva i daje, te osoba koja svima baš rado pomaže“, i odnosi se na vrlinu Alahovu koja ga veliča da je nesebičan, i dobročinitelj za sve svoje vernike).

Sponzorisano:

Loading...