Muška imena

Poreklo i značenje imena Bojan

Loading...

Muško lično ime Bojan je staro slovensko ime i pre svega je popularno i rado davano dečacima u slavenskim zemljama, a njegovo detaljnije poreklo i značenje će biti opisani u nastavku teksta koji sledi.

Pogledajmo prvo značenje imena.

Značenje muškog imena Bojan 

Najverovatnija prenesena značenja imena Bojan su – „onaj koji je istrajan i uporan“; „onaj koji je borac i koji nikada ne odustaje“; „onaj koji je hrabar i junak u svakoj životnoj situaciji“; „onaj koji je slavan i predodređen za velika dela i uspehe“; „onaj koji sve može da postigne“; „onaj koji je ugledna i moćna osoba koja svima pomaže“; „onaj koji je lep i mudar“; „onaj koji je pun vrlina“; „onaj koji je vođa i koga vredi slušati jer je pravedan i dobar strateg“; „onaj koji vlada sobom i koji reaguje logički i ne dozvoljava da ga ponesu emocije“; „dostojanstven; hrabar; ratnik; vlastelin; bogat duhom“.

Moguće je i jedno ne tako lepo preneseno značenje imena Bojan, koje glasi – „onaj koji se svega boji“; „osoba koja je kukavica i slabić“; „onaj koji nema hrabrosti da se bori za sebe“; „onaj koji od svega lako odustaje“; „onaj ko je neradnik i lenja osoba“, ali manje je verovatno da se roditelji vode ovim značenjem imena kada ime Bojan biraju za svoju decu.

Sada ćemo videti poreklo imena.

Poreklo muškog imena Bojan 

O poreklu imena Bojan postoji nekoliko pretpostavki etimologa, a neke od najverovatnijih su ona da je ime izvedeno od ličnih imena Bogdan; Borjan; Borimir; Bogosav ili da je opet nastalo od slavenskog glagola „bojevati“ u značenju boriti se; ratovati; ili pak od slavenske reči „bojar; boljar“ u značenju ratnik; junak; borac; vojnik; knez; vlastelin.

Neke od nedovoljno dokazanih pretpostavki su i one po kojima je muško ime Bojan nastalo od glagolskog oblika „bojati se“ u značenju biti kukavica, biti slabić, strahovati; živeti u strahu.

Takođe postoje i neke najmanje verovatne hipoteze po kojima ime Bojan jeste poteklo iz jedne istočno kavkaske jezičke varijante koja se naziva „avarski jezik“ i da potiče od reči „bajan“ u značenju divan; sjajan; lep; bogat; ugledan; moćan; imućan; situiran; blažen u bogatstvu. 

Učestalost davanja muškog imena Bojan u susednim zemljama regiona i u svetu 

Prema statističkim podacima koji su dostupni za kalendarsku 2018. godinu lično muško ime Bojan je bilo među najdavanijih sto imena za novorođene dečake u Republici Srpskoj gde se kotiralo na 50. mestu.

Loading...

U ostalim zemljama regiona za 2018. godinu kakve su Republika Srbija, Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina, muško ime Bojan se nije našlo u „top 100“ najdavanijih imena za dečake ali to ne znači da ime nije davano sporadično, u procentu koji nije bio dovoljno statistički značajan.

Lično muško ime Bojan je popularno i u nekim zemljama regiona i sveta kakve su – Češka; Slovačka; Grčka; Slovenija; Crna Gora; Makedonija; Rusija; Ukrajina; Belorusija; Rumunija; Bugarska; Moldavija. 

Nadimci, umanjenice, izvedena imena, skraćena imena i „imena od milja“ od imena Bojan 

Najpopularniji nadimci, umanjenice i imena od milja za ime Bojan su – Boki; Bokaš; Bokče; Bojanko; Bojanče; Boko; Bole; Bokica.

Izvedena i varijantna imena od imena Bojan su i muška i ženska a među njima su najpoznatija – Borko; Boro; Borjan; Boriša; Bokša; Borna; Borimir; Bojar, te ženska imena kakva su Bojana; Bojka; Borjana; Borka; Borimirka; Bokana; Bojša. 

Zašto odabrati baš muško ime Bojan kao lično ime za dečaka 

Loading...

Neke poznate ličnosti koje su ostavile traga u istoriji ili u savremeno doba a koje su imena Bojan, i koje mogu biti inspiracija za roditelje da tako imenuju svoje naslednike, biće navedene u ovom daljem tekstu.

Poznati srpski košarkaš jeste Bojan Subotić; nekada poznati jugoslovenski kajakaš se zvao Bojan Savnik; poznati srpski srpski fudbalski golman je Bojan Šaranov; popularni je srpski fudbaler Bojan Đorđević; nekada slavni jugoslovenski vojni pilot se zvao Bojan Savnik; popularni crnogorski košarkaš je Bojan Bakić; poznati srpski rukometaš se zove Bojan Beljanski; slavni srpski fudbalski golman je Bojan Jorgačević.

Poznati muzičar koji je bubnjar naše pop grupe „Amadeus bend“ se zove Bojan Zlatanović; takođe poznati muzičar koji je pevač pop grupe „Amadeus bend“ se zove Bojan Tasić; isto ime ima i poznati muzičar i klavijaturista ove pop grupe „Amadeus bend“ koji se zove Bojan Stanimirović; slavni i cenjeni srpski dirigent jeste Bojan Suđić; proslavljeni nekadašnji jugoslovenski režiser i dramaturg je bio Bojan Stupica; poznati francuski savremeni umetnik koji je bosanskog porekla se zove Bojan Šarčević; priznati nekadašnji jugoslovenski slikar i istoričar umetnosti jeste bio Bojan Bem.

Sponzorisano:

Loading...