Muška imena

Poreklo i značenje imena Davud

Loading...

Muško lično ime Davud je najčešće davano u islamskim zemljama, dok na našim prostorima uopšte nije popularno ime i ne daje se deci čak ni sporadično, a njegovo poreklo i značenje će detaljnije biti opisani u nastavku teksta koji sledi.

Pogledajmo prvo značenje imena.

Značenje muškog imena Davud 

Najverovatnije preneseno značenje imena Davud jeste – „onaj koga svi vole i poštuju“; „onaj koji je cenjen i dobar čovek“; „onaj koji je mudar i dobar savetnik“; „onaj koji je sin proroka“; „onaj koji je bogumili“; „onaj koji je bezgrešan“; „onaj koji je predak samoga Hrista“; „kralj; vladar; plemenita roda“; „onaj koji je rođen za velika dela i uspehe“; „onaj koji je poštovan i od prijatelja i od neprijatelja“; „onaj koji je hrabar i neustrašiv“.

Sada ćemo videti poreklo.

Poreklo muškog imena Davud 

Prema hipotezama o poreklu imena Davud, etimolozi smatraju da je ime poteklo iz arapskog ili persijskog jezika i to od reči „dāwūd“, a koja ima značenje voiljen; cenjen; dobar; poštovan.

Postoji i pretpostavka da je ime Davud varijanta imena iz staro hebrejskog jezika David, koji je poznat kao kralj Izraela i koji se smatra pretkom po „Bibliji“ samoga „Sina Božjrg Isusa Hrista“.

Prema pomenutoj pretpostavci o staro hebrejskom poreklu imena Davud, ono je nastalo kao i ime David od varijante Dawidh koja ima značenje voljen; dobar; poštovan; cenjen.

Smatra se da je David prema hrišćanskom predanju bio prvi car Judeje, koji je rođen u Vitlejemu kao i sam Isus Hrist. 

Učestalost davanja muškog imena Davud u susednim zemljama regiona i u svetu 

Prema statističkim podacima za kalendarsku 2018. godinu, lično muško ime Davud je bilo među sto najdavanijih imena za novorođene dečake samo u Bosni i Hercegovini, i kotiralo se na veoma dobrom 4. mestu.

Loading...

U pomenutoj 2018. godini u zemljama okruženja kakve su Republika Srpska i Republika Hrvatska, kao i u Republici Srbiji ime Davud nije se našlo u „top 100“ imena za sve novorođene dečake, ako se izuzme da je njegova varijanta David bila popularna i u ovim zamljama i ako se ne izostavi mogućnost da je ime Davud davano muškoj deci samo sporadično u procentu koji nije bio statistički od značaja. 

Nadimci, umanjenice, izvedena imena, skraćena imena i „imena od milja“ od imena Davud 

Nadimci, imena od milja i deminutivne forme od ličnog imena Davud nisu poznati, mada se može pak pretpostaviti da su oni slični kao kod varijante ovog imena David, pa se dečacima ovog imena daju neki skraćeni oblici kao – Vid; Dejv; Daud; Dav; Vido; Davu; Davis; Davin; Davik.

Najverovatnija izvedena i varijantna imena od imena Davud su – David; Dawud; Davut; David; Dejvid; Daut, kao i neke ženske forme ili varijante kakve su – Vida; Vidana; Davuda; Davida. 

Zašto odabrati baš muško ime Davud kao lično ime za dečaka 

Mali je broj poznatih ličnosti i u istoriji i u savremenom vremenu koje su nosioci imena Davud, ali se pretpostavlja da roditelji najpre mogu obratiti pažnju na značenje imena, a ne na one koji su ga „proslavili“, te da će možda jednom njihovi potomci biti poznati nosioci imena Davud.

Loading...

Ebu Davud – poznati islamski sakupljač hadisa (novosti; govor; reči; obaveštenja); napisao je  zbirku „Sunen Ebu Davud“, koja se smatra jednom od najpoznatijih i najpriznatijih takozvanih „hadiskih zbirki“ (kojih ime ukupno šest, a ova pomenuta se smatra četvrtom po redu, u smislu svog značaja); 

Namesnik u Bosanskom sandžaku albanskog porekla se zvao Davud – paša (Kodža Davud – paša); islamski poslanik je bio u ovoj čuvenoj religiji Davud ili Davut; veliki vezir u slavnom Osmanskom carstvu u doba kada je vladao turski sultan Mustafa I je bio Davud – paša (Kara Davut – paša).

Zanimljivosti vezane za muško ime Davud

Davud jeste ime koje spada u grupaciju tradicionalnih islamskih imena, i ovakvo ime nosi po „Kuranu“, odnosno svetoj muslimanskoj knjizi jedan od Alahovih poslanika odnosno njegov izaslanik.

Postoje i validni istorijski podaci da je pomenuti Božji Poslanik Davud, živeo u vremenu između 1043. do 937. godine pre nove ere, i primio je Zebur ili Psalmu (Božju poslanicu na islamskom).

U „Kuranu“ postoji i jedna dobro poznata priča o borbi mudrosti i sile, koja je borba Davuda i Golijata (te i koja je prioča koja je poznata i kod nas ali je naslovljena kao legenda o „Davidu i Golijatu“).

Pomenuta legenda o Davudu i džinu Golijatu ili Džalutu, jeste parabola borbe onoga ko je mlad i dobar, neiskusan i miroljubiv, sa onim ko je silan i jak i ko je samo snaga i bes, tiranija.

Kada je Davud pobedio Golijata, po legendi je postao jevrejski kralj i bio je voljen i cenjen jer je svoj narod spasio od zla i tiranije.

Sponzorisano:

Loading...