Muška imena

Poreklo i značenje imena Despot

Loading...

Muško lično ime Despot je naše „autohtono ime“, koje je nastalo prema tituli koju su nosili vladari, a danas je dosta često u našoj zemlji i u zemljama regiona, a kod nas je naime postalo „odomaćeno“ posle Kosovske bitke.

Značenje muškog imena Despot 

Smatra se da ime Despot označava onoga ko je  – „naslednik“; „gospodin“; „gospodar“; „koji je predodređen da vlada“; „koji je rođen da bude uspešan u svemu“.

Preneseno značenje imena Despot može da se posmatra i kao onaj koji „o svemu sam odlučuje“; „koji ne trpi da mu se protivureči“; „koji je egocentričan i samovoljan“; „koji svakome naređuje“; „koji je sebičan i koji se za sve pita“. 

Poreklo muškog imena Despot 

Lično ime Despot je nastalo prema istoimenoj tituli „despot“, koja je srpskog porekla, i znači nekoga ko je zemljoposednik; gospodin; gospodar; vlastelin; vladar; imućna osoba; uticajan.

Prema etimološkim hipotezama ime Despot možda je nastalo od grčke reči „despotes; despoina“, u istom značenju gospodar ili gospodarica. 

Učestalost davanja muškog imena Despot u susednim zemljama regiona i u svetu 

Ime Despot je prema statističkim podacima za 2018. godinu, bilo popularno među imenima za dečake i ulazilo je u „top 100“ najtraženijih u Republici Srbiji, gde je kotirano na 51. mestu.

U Republici Hrvatskoj, kao i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, ime Despot se u 2018. godini nije našlo na listi od sto najdavanijih imena za novorođenu mušku decu.

Ime Despot je popularno u Makedoniji; Crnoj Gori, Bugarskoj; Grčkoj i Italiji, ali je pre svega u većini zemalja zastupljeno kao lično prezime ili istorijska titula. 

Nadimci, umanjenice, izvedena imena, skraćena imena i „imena od milja“ od imena Despot 

Loading...

Najverovatniji nadimak od imena Despot je Despo, a imena koja su najzad izvedena su Despotije; Despan; Despomir; Despinakije i Despino.

Postoje i neka ženska imena koja su izvedena od imena Despot – Despotina; Despa; Despina; Despinona; Despinaka; Despinka; Desa. 

Zašto odabrati baš muško ime Despot kao lično ime za dečaka 

Malo je poznatih osoba koje imaju lično ime Despot, a jedan od njih je Despot S. Badžović, makedonski učitelj i politički aktivista.

Srpski kamerman i montažer je Despot Despotović, poznat po filmu iz 1982. godine „Doktorka na selu“.

Poznati moldavski princ se zvao Despot Voda, i bio je grčki vojnik, intelektualac i avanturista. 

Loading...

Zanimljivosti vezane za muško ime Despot

Despot ili despote je titula koja je ustanovljena još u Vizantiji, i osnosila se na sinove ili zetove vizantijskih vladara.

Despotizam je način vladavine, gde je sva vlast bila centralizovana, odnosno bila je „u rukama“ jednog vladara ili neke manje grupe ljudi koji su činili „vrhovnu vlast“.

Poznata srpska TV serija u režiji Radoša Bajića se zove „Šifra despot“; umetničko ime američkog hip-hopera i repera Aleka Reinsteina je Despot.

Despot je u nekim zemljama i često prezime, a neke od najpoznatijih ličnosti koje su nosioci prezimena Despot su – hrvatski filozof Branko Despot; hrvatski sociolog i filozof Blaženka Despot; hrvatski glumac Dragan Despot; hrvatski muzički producent je Veljko Despot; hrvatski pesnik i književnik je Ilija Despot; američki biznismen je Džordž Džozef Despot i moldavski je princ Jakob Heraklid Despot; hrvatski vajar je Ante Despot.

Poznati u srpskoj istoriji kao despoti po tituli vladara su despot Đurađ Branković; despot Đorđe Branković; despot Vuk Branković; despot Lazar Branković; despot Uglješa Mrnjavčević; despot Stefan Lazarević; despot Stefan Branković i despot Stefan Berislavić.

Despot Aleksius Slav je bio bugarski vladar ili takozvani „boljar“ iz dinastije Asen; znani srpski despoti su bili i Jovan Oliver; Jovan Uglješa; Jovan Dragaš; Jovan Branković i Jovan Berislavić.

Despotiko je naziv za malo ostrvo u Grčkoj, dok je Despotovac jedan grad u Srbiji (koji je dobio ime po despotu Stefanu Lazareviću); Despotat Arta je ustanovljen u Albaniji u XIV veku.

Sponzorisano:

Loading...