Ženska imena

Poreklo i značenje imena Dora

Loading...

Lično žensko ime Dora je kratko i milozvučno ime „per se“, mada se pretpostavlja da je nastalo kao skraćeni oblik imena Isidora; Teodora ili Dorotea, a o poreklu i značenju imena Dora će biti i više rečeno u nastavku teksta koji sledi.

Značenje ženskog imena Dora 

Ime Dora, bez obzira na pretpostavljeno poreklo, ima značenje „ona koja je dar ili poklon“ za svoje roditelje; „ona koja je data da ulepša život svojim najmilijima“; poklon; blagodet.

Kada se uzme u obzir da ime potiče od grčkih imena Theodoros ili Dorotheos, označava u jasnom prevodu – „ona koja je Božji dar“; „ona koja je dar ili poklon od Boga“; „ona koja je data kao baš Božje biće“ ili ona koja je „poslata; poklonjena od Boga“, pa bi generalno u našem jeziku pandan imenu Dora bio Božidarka. 

Poreklo ženskog imena Dora 

Osnovna je pretpostavka da je ime Dora poreklom od grčke reči „doron“ koja označava „dar ili poklon“, mada postoje i još neke pretpostavke koje će na dalje biti opisane.

Naime, može se reći da je ime Dora nastalo od imena „Dorotheos“ koje je grčkog porekla, te od koga je najpre nastalo žensko lično ime Dorotea, a koje znači kao složenica od reči „doron“ i od reči „theo“ – „dar od Boga“ ili „Božji dar“ u svom osnovnom ili bukvalnom značenju.

Opet sa drugog aspekta, ako se pretpostavi da je ime Dora nastalo od ličnog imena Teodora, koje je dakle poreklom iz grčkog jezika od imena „Theodoros“, gde su isti „elementi“ složenice „theo“ i „doron“, samo naime i obrnuti po redosledu, ali sa istim značenjem.

Prema nekim etimolozima ime Dora može da bude i skraćeno od imena Isidora/Isidor ili od pak i imena Doris, a kada je u pitanju slavenska grupa jezika, ime Dora se vezuje za ruska imena kako se pretpostavlja tada da je ime Dora oblik ruskih imena Dorofeja ili Darja. 

Učestalost davanja ženskog imena Dora u susednim zemljama regiona i u svetu 

Prema statističkim podacima za 2018. godinu, ime Dora kao samostalno lično ime je bilo pak i kotirano najdavanije među sto imena za devojčice u Republici Hrvatskoj, gde se nalazilo na odličnom 18. mestu.

U Republici Srbiji, u pomenutoj 2018. godini, ime Dora se nije našlo među „top 100“ najviše i davanih ženskih imena, ali su varijante ili po nekim pravilima „osnovna ili korenska imena“ kao Isidora i Dorotea, bile na 47. i na 87. mestu liste.

Loading...

U Republici Srpskoj se u 2018. godini, ime Dora nije nalazilo među stotinu najtraženijih imena za novorođene devojčice, ali je zato ime Isidora bilo na 44. mestu ove liste.

U Bosni i Hercegovini se ime Dora kao ni jedna njegova „varijanta“, nije nalazilo u 2018. godini među sto najtraženijih ženskih imena.

Ime Dora spada u najdavanija ženska imena u susednoj Mađarskoj, a poznato je da je pak i dosta popularno u raznim varijantama i u Nemačkoj; Španiji; Rusiji i Velikoj Britaniji. 

Nadimci, umanjenice, izvedena imena, skraćena imena i „imena od milja“ od imena Dora 

Nadimci od imena Dora nisu poznati, jer se pre svega smatra da je samo ime nadimak ili umanjenica, te ime od milja za složenija imena – Teodora; Dorotea; Dorina; Doris ili Isidora.

Jezičke varijante i izvedenice imena su česte i pomenute su Dorofeja i Darja, ali su poznate pak i  Dorina; Dorinda; Dorijana; Lora; Nora; Mora; Mura; Dara; Darla; Doroteja; Korina; Dorotija i mnoga druga imena.

Loading...

Zašto odabrati baš žensko ime Dora kao lično ime za devojčicu 

Najpoznatije žene koje su imena Dora od istorija pa do savremenog doba, i koje mogu biti inspiracija za davanje ovog imena novorođenim ćerkama su navedene u nastavku teksta.

Poznate mađarske umetnice su Dora Maurer, slikarka i grafičarka i Dora Keresteš grafičarka.

Francuska slikarka, pesnikinja i fotograf je bila Dora Mar (kojoj je pravo ime bilo Henrite Teodora Marković), a koja je bila poznata i kao „muza“ i ljubavnica velikog slikara Pabla Pikasa. 

Zanimljivosti vezane za žensko ime Dora

Imendani ili „dani imena“ Dora, slave se u Mađarskoj, i to čak tri puta u toku jedne kalendarske godine, dana – 2. i 6. septembra i 6. februara.

Varijante imena Dora u nekim od svetskih jezika su:

U nemačkom jeziku – Dore; Doda; Dodo; Thea; Tea; Dorothee; Doris; Theodora; Dori; Dudu; Dorett; Dorle; Dorli; Dorek; Dorika; Do; Dorothe.

U španskom jeziku su varijante imena Dora – Dorinda; Dorina i Dorotea.

U engleskom jeziku su varijante imena Dora – Dorothy; Dolly; Dolli; Dollie; Dorry; Dollin; Dorryn.

U ruskom jeziku su poznate varijante imena Dora – Daria; Darla; Darja; Dorofeja; Doruškaja.

Sponzorisano:

Loading...