Muška imena

Poreklo i značenje imena Jakov

Loading...

Lično muško ime Jakov spada u red „biblijskih imena“, te je i danas vrlo popularno kod nas i u zemljama regiona i sveta, te i ima svoje „korene“ u religiji, a o čemu će biti više reči u nastavku teksta koji sledi.

Značenje muškog imena Jakov 

Značenje imena Jakov je prevedeno sa hebrejskog jezika, od reči „ya-aqob“, i označava se kao „onaj koji je Božji sledbenik“.

Sa druge strane, ako se prevede ime Jakov od reči „aqeb“ takođe iz hebrejskog jezika, označava u bukvalnom prevodu petu kao deo stopala, i time i po predanju simbolizuje „rađanje Jakova“, koji je svoga brata blizanca držao za petu, te tako i uspeo da „dođe na svet“.

Smatra se da prevedeno sa grčkog jezika, ime Jakov potiče od reči „Iakobos“, u značenju – „onaj koji jeste i rođen da sluša i da sledi Boga“; „Božji sluga i pratilac“; „bogumili“; „bezgrešan“.

Poreklo muškog imena Jakov 

Poreklo imena Jakov jeste iz staro-hebrejskog jezika (originalno Jakob), ali se pretpostavlja da može da potiče i iz grčkog jezika (orginalno Jakov) ili iz arapske grupe jezika (originalno Jakup).

Sveti Jakov se proslavlja i poštuje kao svetitelj, kako u hrišćanskoj religiji, tako i u hinduizmu i u islamskoj religiji. 

Učestalost davanja muškog imena Jakov u susednim zemljama regiona i u svetu 

Prema statističkim podacima iz 2018. godine ime Jakov je među najtraženijih sto imena za sve i novorođene dečake, u Republici Hrvatskoj bilo na 3. mestu.

U Republici Srbiji, ime Jakov je bilo u 2018. godini na 35. mestu među „top 100“ najtraženijih imena za novorođenu mušku decu.

U Republici Srpskoj je ime Jakov, u 2018. godini, zauzelo među najpopularnijih stotinu muških imena „dosta dobro“ 55. mesto.

Loading...

U Bosni i Hercegovini ime Jakov je u 2018. godini od sto najdavanijih imena za dečake zauzelo i „relativno dobru“ 58. poziciju. 

Nadimci, umanjenice, izvedena imena, skraćena imena i „imena od milja“ od imena Jakov 

Generalno posmatrano, ne postoje poznati nadimci, hipokoristike ili umanjenice od ličnog imena Jakov.

Imena koja su izvedena od imena Jakov su – Jakoe; Jakob; Jakša; Jaša; Jakof; Jakup; Jakof; Janoš te i Isak; Izrael; Isailo; Jaketa; Javor.

Poznata su i neka „duhovna imena“ koja su izvedena od imena Jakov, pošto se ovaj svetac kako je i ranije navedeno poštuje u hrišćanskoj, muslimanskoj i jevrejskoj verskoj zajednici, te su pak neka imena – James ili Janes, koja su nosili ili vladari ili duhovnici u raznim zemljama. 

Zašto odabrati baš muško ime Jakov kao lično ime za dečaka 

Loading...

Postoje brojne ličnosti u istoriji i savremenom dobu sa imenom Jakov, te mogu biti i inspiracija za roditelje koji su neodlučni za ime svog potomka, a u nastavku su navedeni samo neki od njih. 

Poznati srpski pisac iz XIX veka je bio Jakov Ignjatović; dok je potnati hrvatski kompozitor i dirigent bio Jakov Gotovac.

Ruski diplomata i državnik je bio Jakov Jefimovič Sivers; te i ruski revolucionar (jedan od vođa Oktobarske revolucije) se zvao Jakov Sverdlov; najstariji sin Josifa Staljina koji je ubijen u ratu je bio Jakov Josifovič Džugašvili.

Jakov Jevtović je poznati srpski glumac (inače rođeni brat Ivana Jevtovića muzičara i glumca).

Jakov Nenadović je bio srpski vojvoda iz Prvog srpskog ustanka (inače brat je kneza Alekse Nenadovića); Jakov Serski je bio poznati mitropolit Sera i književnik i iguman manastira Svetih Arhangela; Jakov Obrenović je bio brat srpskog kneza Milana Obrenovića.

Jakov Katanijski (Prepodobni Jakov Ispovednik) je hrišćanski svetitelj, mučenik i jeromonah; Jakov Pravedni (Jakov Jerusalimski) je propovednik hrišćanske religije, te i po predanju se čak smatrao i bratom Isusa Hrista.

Jakov Svetoslav je bugarski car koji je vladao zajedno sa Konstantinom Asenom Tihim; Jakov Ludvik Sobjeski je bio pretendent na poljski presto, i sin kralja Poljske Jana III Sobjeskog. 

Zanimljivosti vezane za muško ime Jakov

Sveti Jakov je bio prema „Bibliji“ sin Sare i Isaka, i jedan od 12 Hristovih apostola, a takođe i unuk Avrama ili Ibrahima (koji je bio „praotac“ svih naroda).

Prorok Jakov je dakle prema svetoj knjizi „Postajanja“, bio predak ili „praotac“ dvanaest plemena Izraela, pa otuda i njegovo ime u nekim verskim spisima i jeste Izrael ili Izrailj, sa značenjem pak „onaj koji je rođen sa verom u Boga“; „koji je istrajan i hrabar“; „uporan i izdržljiv u veri“; „koji je istinski i iskreni Božji sledbenik“.

Stara verska predanja i „svete knjige“ pominju da je Jakov imao brata blizanca Isava (Esava), te koji je od Jakova bio stariji i „pomogao mu da se rodi“, tako što ga je jakov uhvatio za petu.

Od svog starijeg brata Isava, Jakov je potom „preuzeo“ pravo na Božju milost i postao je apostol i prorok, te i treći patrijarh jevrejskoga naroda.

Pre nego je postao sledbenik i sluga Božji, te je od Gospoda dobio pak i novo ime Izrael, Jakov se najpre prema staro-hebrejskim izvorima, oženio Rahilom, ćerkom svoga ujaka, sa kojom je dobio dvanaestoro dece (pandan za 12 Hristovih apostola) – Asira; Josifa; Gada; Venijamina; Dana; kao i Neftalima; Isahara; Zevulona; Ruvima; Simona; Judu i Levija – od kojih jeste i postalo datih 12 plemena Izraela.

Sponzorisano:

Loading...