Muška imena

Poreklo i značenje imena Karlo

Loading...

Muško lično ime Karlo jeste dosta popularno takozvano „evropejsko“ ime, te je pored činjenice da u zemljama našeg regiona kao i kod nas njegova učestalost nevelika, ono popularno u mnogim pre svega evropskim zemljama.

Pogledajmo u nastavku prvo značenje imena.

Značenje muškog imena Karlo 

Značenje imena Karl jeste dosta „banalno“ i ekvivalentna su prenesena i direktna značenja imena pa se veruje da i danas ime Karlo ima značenje – „onaj koji je rođen da vlada“; „onaj koji je predodređen za slavu“; „onaj koji je moćan iu veliki“; „onaj koji je kralj i koji je poštovan“; „onaj koji ima snagu i držanje vladara“; „onaj koji voli da komanduje drugima“; „čovek koji je veličina i koji uvek pomaže svakome“.

Sada ćemo videti poreklo imena.

Poreklo muškog imena Karlo 

Osnovna je pretpostavka da je ime Karlo poreklom iz germanskog jezika i to kao izvedenica od muškog ličnog imena Karal, koje se kasnije u govoru i pisanju pretvorilo u Karlo i Karl, i to pre svega prema imenu Karla Velikog, poznatog cara, pa je i prevod imena Karlo zapravo vladar; car; kralj; bogat; slavan; velikan; veliki.

Učestalost davanja muškog imena Karlo u susednim zemljama regiona i u svetu 

Prema statističkim podacima koji su dobijeni za kalendarsku 2018. godinu, muško lično ime Karlo je bilo među najdavanijih sto imena za sve novorođene dečake u Republici Hrvatskoj, i to pozicionirano na 13. mestu.

U ostalim zemljama u pomenutoj 2018. godini kakve su Republika Srpska; Republika Srbija i Bosna i Hercegovina, ime Karlo se nije našlo u „top 100“ najdavanijih imena za novorođenu mušku decu, ali se ne može isključiti pretpostavka da se ime davalo sporadično dečacima u ovim zemljama u procentu koji nije bio statistički od značaja.

Treba napomenuti da je danas ime karlo dosta često davano ime u nekim svetskim zemljama kakve su Nemačka; Švedska; Španija; Italija; Francuska; Engleska; Danska; Poljska; Češka; Rumunija; Portugalija; Mađarska; Finska; Austrija; Amerika i Kanada. 

Nadimci, umanjenice, izvedena imena, skraćena imena i „imena od milja“ od imena Karlo 

Loading...

Neki od poznatih nadimaka, imena od milja i umenjenica za ume Karlo jesu – Karlito; Karli; Karliko; Karlino; Karel.

Neke varijacije u svetskim jezicima od imena Karlo su sledeće – Karol (u rumunskom jeziku);

Karl (u švedskom i u finskom jeziku);

Karl (u nemačkom jeziku);

Šarl (u francuskom jeziku);

Karls; Čarls (u engleskom jeziku);

Loading...

Karlos (u portugalskom jeziku);

Karolus; Karlo; Carlo (u italijanskom jeziku);

Karlos (u španskom jeziku);

Karel (u danskom jeziku).

Zašto odabrati baš muško ime Karlo kao lično ime za dečaka 

Neke poznate ličnosti u istoriji i u savremenom dobu koje su nosioci imena Karlo i koje su pak i postale i ostale istaknute u raznim životnim sferama, te mogu biti inspiracija za roditelje da tako nazovui svoju decu, biće navedene u nastavku teksta koji sledi.

Nekada proslavljeni i poznati italijanski atletičar se zvao Karlo Monti; italijanski pisac koji je stvorio bajku „Pinokio“ jeste Karlo Kolodi; poznati italijanski fudbalski golman je Karlo Kudičini; učesnik NOB-a i jugoslovenski narodni heroj je bio Karlo Mrazović Cofek; jugoslovenski narodni heroj i učesnik NOB-a je bio i Karlo Rojc; poznati srpski novinar i urednik zvao se Karlo Milodanović; učesnik NOB-a i jugoslovenski narodni heroj je bio Karlo Maslo.

Poznati car Svetog rimskog carstva je bio Karlo V Habzburški; slavni vladar i kralj ugarske se zvao Karlo Martel Anžujski; car sveg Franačkog carstva je bio Karlo Veliki; vojvoda od Burgundije se zvao Karlo Smeli.

Zanimljivosti vezane za muško ime Karlo

Ime Karlo je zapravo svoje pravo i preneseno značenje dobilo od momenta kada je počeo da se širi uticaj i vlast franačkog cara Karla Velikog, i jednostavno je i u našoj zemlji te i u Mađarskoj; Bugarskoj; Hrvatskoj; Rumuniji; Makledoniji; Češkoj i Poljskoj kao delovima Evrope u koje se ime Karlo prenelo, dobilo značenje veliki; kralj; car; vladar; prvi i najveći; najsvetiji.

Jedan od najpoznatijih Nemaca koji je imao ime Karl kao varijantu imena Karlo, bio je nedavno preminuli poznati dizajner Karl Lagerfild.

To bi bilo sve u vezi sa ovim imenom, nadamo se da su vam informacije bile korisne.

Sponzorisano:

Loading...