Ženska imena

Poreklo i značenje imena Kija

Loading...

Žensko ime Kija u našoj zemlji i u zemljama regiona, nije posebno popularno kao ime „per se“ i smatra se da je pre svega nadimak od drugih imena kakva su Katarina, Kalina ili Kristina, a pak i poreklo i značenje imena su dosta nejasni, jer se u svetu ovo ime ubraja u muška lična imena.

Značenje ženskog imena Kija 

Mada je tačno značenje imena Kija nepoznato, pretpostavka je da bi moglo da označava – „onu koja je čestita i poštena“; „onu koja je nevina i nedužna“; „onu koja je pravedna i koja se bori za sebe“.

Prema drugim tumačenjima, a shodno poreklu imena, Kija može da označava osobu koja je „vrlo sposopbna i koja je nezaustavljiva“; „koja je ratoborna i koja je pravi borac“; „koja je kao oluja“; „koja je nezgodne naravi“ i koja „ne da na sebe“. 

Poreklo ženskog imena Kija 

Pretpostavke o poreklu imena Kija su raznolike, ali se najviše smatra validnom ona po kojoj ovo ime za žensku decu, jeste varijanta ili skraćenica od imena arapskog porekla Zekija, u značenju – nevin; pošten; čestit; nedužan; čist.

Takođe se smatra da je ime Kija nastalo kao varijanta arapske reči „daki“ u značenju pametan, uz dodavanje sufiksa „-ja“.

Slavenska pretpostavka o poreklu imena Kija, potiče od reči „kijamet“, koja je turcizam i koja označava nevreme; oluju; ono što je opasno i razorno; prirodnu silu i nerpogodu.

U svetu je ime Kija muškog roda, i smatra se da je poreklom iz Južne Koreje, jer se tako zvao pak i jedan od najvažnijih kraljeva koji je u Kinu doveo tekovine civilizacije (pre svega lepo i vrlo pak i sitno pisanje, takozvano „rice writing“).

U „zapadnjačkom svetu“ je ime Kija poznato kao žensko ime, dok je u Australiji tokom istorije ime Kija bilo popularno u Aboridžina, kao ime za muškarce ili pak i za celo jedno pleme. 

Učestalost davanja ženskog imena Kija u susednim zemljama regiona i u svetu 

U kalendarskoj 2018. godini, ime Kija nije bilo prema statističkim podacima uopšte na listama najdavanijih imena za novorođene devojčice u Republici Srbiji, kao ni u zemljama regiona – u Republici Hrvatskoj; u Republici Srpskoj niti u Bosni i Hercegovini.

Loading...

Ime je popularno u Kini i Koreji, kao i u Australiji i na Novom Zelandu, ali i u Grčkoj gde se smatra varijantom imena Kristina. 

Nadimci, umanjenice, izvedena imena, skraćena imena i „imena od milja“ od imena Kija 

Ime kija se samo po sebi smatra nadimkom ili umanjenicom imena Kristina; Katarina; Kalina; Valentina; Jevgenija, pa nema poznate nadimke samo za sebe.

Zašto odabrati baš žensko ime Kija kao lično ime za devojčicu 

Malo je poznatih osoba sa imenom Kija, koje je ženskog roda, a kod nas je pak najpoznatija Kija Kockar, kojoj je pravo ime Kristina, i koja je postala pevačica i proslavila se kao pobednik pak i jednog gledanog reality programa. 

Zanimljivosti vezane za žensko ime Kija 

Loading...

Smatra se da su osobe sa imenom Kija predodređene da budu praktične; strpljive i nezavisne, te da umeju da se same za sebe brinu i da im je „snaga i stabilnost“ najbolja karakterna crta.

Osobama imena Kija je predodređeno da budu vrlo inventivne, pa su sklone da budu odlične u polju nauke i tehnologije, jer su vrlo inteligentne i uporne u ostvarenju ciljeva i ideja.

Kada se pominju mane koje su „vezane za karakter“ osoba imena Kija, one su nepoverljive i vrlo skeptične; nemaju strpljenja i nisu spontane ni u čemu; ne žele da se prilagođavaju i da prave pak bilo kakav kompromis; preveliki su perfekcionisti i skloni su da budu sitničave osobe.

Smatra se da su najčešći zdravstveni problemi sa kojima se suočavaju osobe imena Kija pre svega u smislu poremećaja organa za varenje i čestih glavobolja.

Sponzorisano:

Loading...