Muška imena

Kratka i moderna muška imena

Loading...

Generalno se smatra da su kratka imena nastala iz „praktičnih razloga“ te da bi pre svega bila ona upotrebljena lakše i bez potrebe da se „lomi jezik“ a kada se deca jednom nađu na „drugom kraju sveta“, ali se ne može ni izostaviti fenomen pomodarstva koji je zavladao pak od kada se internet pojavio i od kada su tako počeli da se „diktiraju trendovi“.

Svakako je jasno da su različita kratka imena za dečake, raznolika u svim znanim nama zemljama sveta, odnosno da i za tu namenu postoje određene top liste, te da se svakako jezičke varijacije u ovom smislu nisu morale praviti, jer u većini zemalja sveta ime Leo na primer se izgovara na pak jedan sličan način, mada se možda različito akcentuje ili piše.

Nije nepoznanica da su se veoma često nadimci, umanjenice i imena od milja, pretvorili u „imena za sebe“ pa se tako na istim top listama mogu naći i ime Danijel i ime Dani, koje je ranije ipak i svakako smatrano nadimkom, a danas je ime „per se“ i možda je čak i na „boljoj poziciji“ od imena za koje se smatra da je njegovo „korensko“.

Kratka i moderna muška imena u različitim zemljama sveta i njihova značenja 

U nastavku teksta će biti navedena neka od najpopularnijih kratkih muških imena u svetu, najviše u današnje vreme, kao i propratne informacije o poreklu i značenju istih, uz potencijalno pšominjanje izvedenih imena ili imena od kojih su kratka muška imena bila nadimak; umanjenica ili hipokoristika.

Pre svega neka od danas najdavanijih kratkih i modernih muških imena su sledeća – Ugo; Maks; Neo; Duje; Sven; Kai; Nur; Eli; Aid; Elvis; Armin; Daris; Ivo; Vasil; Rade; Živ; Adil; Nik; Nino; Mate; Stipe; Juraj; Evan; Matej; Filip; Dani; Mak; Nik; Jan; Ali; Emil; Ante; Toni; Jakša; Maris; Teo; Adi; Alan; Kan; Džan; Karl; Fran; Tin; Nikša; Pavle; Pavel; Borna; Bora; Luk; Toma; Vito; Miko; Ian; Ivor; Vigo; Vuk; Vid; Noel; Saša; Igor; Ivan; Uroš. 

Relja – je ime koje je verovatno naše autohrtono ime, koje je nastalo negde u vreme XIII veka od imena Hrebeljan ili Hrebljan, a to je nma našim prostorima bilo lično prezime Hrebeljanović.

Smatra se da ime postoji od glagola „hrliti“, što znači žurno i radosno ići; juriti; biti ushićen što će se nešto ostvariti; žuriti prema pobedi i uspehu.

Preneseno značenje imena relja je najverovatnije – „onaj koji je ushićen i hrli kroz život da ostvari svoje ciljeve“; „onaj koji je brzopleta osoba i koja ne razmišlja trezveno jer stalno žuri“; „onaj koji je nepredvidiv;M koji je plahe naravi; koga je vrlo teško razumeti“; „onaj koji hrabrop i nezaustavljivo ide prema svojim ciljevima“.

Sava – ime je poreklom iz staro-hebrejskog jezika, te potiče verovatno od imena Saba koje znači deda; starac; star i umoran čovek; mudrac; prosvećen; učen; prosvetljen u životu.

Smatra se da je ime na našim prostorima, kao lično ime „per se“ postalo dosta popularnije nakon lika i dela Svetog Save, pa je danas vrlo često u našoj zemlji za novorođene dečake, a ima naime značenje – „onaj koji stvara čuda“; „onaj koji daje mudre savete“; „onaj koji je simbol vere i koji je prosvetilj“; ;“onaj ko je blage naravi i ko voli ljude i savetuje ih vrlinama“; „onaj koji ne brine za materijalno već za duhovno, koji je nesebičan i rado svakome pomaže“.

Vid – ime je za mušku decu koje je najverovatnije poreklom iz staro slovenskog jezika od reči „videti; viđenje; vid“, te označava nekoga ko je „važan kao vid oka“; „ko je svevideći“; „ko je rado viđen“; „ko sve unapred vidi“; „ko može da predvidi šta treba da radi da ne pogreši“.

Loading...

Smatra se takođe da ime Vid može biti ime koje je skraćeno od imena Vidosav, ili da je nastalo po imenu slovenskog božanstva „Svetovida“ koje je imalo četri glave, te je videlo sve i na sve četri strane sveta je „imalo oči“.

Noel – ime je za dečake koje je poreklom iz latinskog jezika, i od reči „natalis“ u značenju pak možda „natalna karta“; sudbina; dan rođenja; rođendan.

Smatra se da se ovo ime najčešće u hrišćanskim zemljama daje onoj muškoj deci koja su rođena kao prva muška deca u porodici, ili na dan Hristovog rođenja osnosno na Božić (25. decembra u katolika; 7. januara u pravoslavaca), te da je pandan imenu na našem podneblju Boža; Božidar; Bogdan.

Vanja – smatra se da je kratko lično ime Vanja univerzalno, odnosno da se daje i dečacima kao i devojčicama, te ranije samo kao nadimak ili hipokoristika, a danas već i kao lično „ime za sebe“.

No ako se pretpostavi da je ovde u pitanju muška varijanta imena Vanja, onda je najveća moguća verovatnoća da je ime poreklom iz slavenskog ili malo tačnije ruskog jezika, i da je skraćenica od imena Vladimir ili Ivan odnosno Jovan.

Ime Vanja je zanimljivo i prema tome što ima ekvivalentno preneseno i bukvalno značenje, te se prevodi kao – „sin Božji“; „poslat kao izaslanik od samoga Boga“; „onaj kome se smilovao sami Gospod“; „onaj kojije dar Božji roditeljima“; „onaj koji je doneo radost i sreću“; „onaj koji je pak i milostan i koga je sam Bog pogledao i blagosiljao“.

Loading...

Vuk – ovo kratko muško lično imeima staro slavenske korene, te je davano deci koja je trebalo da „zastraše zle sile“ i u vreme kada se verovalo u neke magijske rituale, koji su među slavenskim narodima bili veoma ustaljena pojava.

Poznata je priča o najpoznatijem nosiocu ovog imena na našim prostorima Vuku Stefanoviću Karadžiću, kada je on bio deveto dete i svca njegova prethodna braća i sestre su umirali od neke bolesti, te je njegova majka odlučila da sinu da ime Vuk, da zaplaši zle duhove i kao da je u toj nameri i uspela.

Ime potiče od slavenske reči „volk“ u značenju agresivan; razjaren; opasan; krvoločan; vrlo zao ili nemilosrdan; spreman da napadne svakoga; onaj koji je hrabar i biorben i koji zna da se brani.

Adam – poznato je da je ovo ime „biblijsko ime“ i da je poreklom iz staro-hebrejskog jezika, te da označava praoca; prvog čoveka na zemlji; onoga koga je Bog stvorio kao prvo ljudsko biće.

Pravilo je da se ime Adam daje deci koja su prvorođena; ili pak da se daje deci od kojih se ipak očekuje da u životu u svemu budu prva i izvanredna, te da budu vođena „Božjom rukom“ i da ih samo ime sačuva od greha.

Luka – ime je poreklom iz staro-grčkog jezika, i potiče od reči Lucas ili je iz latinskog jezika od reči „lux“, što znači svetlo; svetlost.

Preneseno značenje imena jeste – „onaj koji zrači svetlošću i dobrotom“; „onaj koji unosi svetlost u nečiji dom“; „onaj koji je vesnik radosti i koji uklanja mračne i nesrećne sile“; „onaj koji je pak vesnik sreće i milosti“; „onaj koji je obasjao srećom roditeljski dom, samim svojim rođenjem“.

Alek – iako je danas ime Alek, ime „per se“, prevashodno se smatra da je svojim poreklom nadimak ili hipokoristika imena Aleksandar; Aleksa; Aleksej; i osnovna je i logična pretpostavka da ime ima slavensko poreklo, pre svega iz ruskog podneblja i jezika.

Neki etimolozi su ipak ostali pri stavuu da ime Alek jeste skraćeno od imena Aleksandar a da je to ime poreklom iz staro-grčkog jezika, i da ima značenje junak ili čovek.

Preneseno značenje imena Alek jeste – „onaj koji je hrabar i pouzdan“; „onaj koji je čovečan i koji je prava ljudina“; „onaj kojije junak i u reči i na delu“; „onaj koji je dobar čovek koji pomaže svakome“; ljudska veličina; čovekoljubiva osoba; čovek kao pojam u najširem smislu reči.

Oleg – ime je poreklom najverovatnije iz hinduističke jezičke grupacije, mada je danas daleko najčešće u Rusiji; Poljskoj i Ukrajini kao ime za novorođene dečake.

Na hindu jeziku, ime Oleg ima značenje zdrav; veseo; vitalan; čio; razdragan:; srećan; te se opet davalo deci koja treba da su „izdržljiva i jaka“, te da su „otporna na bolesti i da su uvek zdrava i žilava“.

Gal – nije razjašnjeno iz kog područja što se tiče jezika ime Gal potiče, mada je njegovo značenje mrk; crn; taman, te se pretpostavlja da je među slavenskim narodima ime davano dečacima kako bi „preplašilo zle sile“, kada ljudi jesu verovali u magiju i smatrali su da su nevolje i bolesti rezultat delovanja nečega što je natprirodno.

Preneseno značenje imena Gal bi bilo dakle – „onaj koji je strašan i opasan“; „onaj koji je silan i kome se ne treba zamerati“; „onaj koji je strašan, koji je strah i trepet za loše ljude“; „onaj koji uliva strahopoštovanje“; „onaj koga se treba bojati“; mada nekada ime može da ima konotaciju i nekoga ko je „svetklost u tami“; „ko je rođen da pobedi zlo i nesreću“; „ko je poslat kao mrak ali ko će postati svetlost sunca“. 

Noa – danas je lično ime Noa naročito popularno u susednoj Republici Hrvatskoj, a inače je ime porekla iz staro-hebrejskog jezika, od ličnog imena Noah, mada po nekim hipotezama ima i neke korene u islamskim narodina, jer su nađeni neki izvori o imenu još u muslimanskoj svetoj knjizi „Koranu“.

Značenje imena Noa jeste – „onaj koji ostaje i koji je uporan“; „onaj koji je stabilna osoba i ima čvrst karakter; koji je nepokolebljiv“; „onaj koji je strog i koji je nepopustljiv“; „onaj koji ima blagu narav i koji rado svima pomaže, te je odličan oslonac i podrška za sve prijatelje“.

Naum – je muško ime koje potiče iz staro-grčkog jezika, i smatra se da je ono izvedenica ličnog imena Naoum.

Po nekim hipotezama ime Naum kao kratko i često mučko ime, poreklom je iz staro-hebrejskog jezika, od reči „nahum“ u značenju onaj koji je učitelj; prosvetitelj; savetnik; mudar čovek.

Preneseno značenje imena Naum jeste – „onaj koji je mudar i pravedan savetnik“; „onaj koji se trudi da nekoga nauči vrlinama i poštenju“; „onaj koji je pametan i obrazovan čovek“; „onaj ko će postati veoma obrazovan i učen i deliće znanje i mudrosti sa drugima“.

Sponzorisano:

Loading...