Ženska imena

Poreklo i značenje imena Lana

Loading...

Žensko lično ime Lana je poreklom iz slavenske grupe jezika, i pretpostavlja se da, iako je danas ime „per se“ i spada u red rado davanih kratkih i univerzalno lako pamtljivih imena u svetu, ipak jeste skraćenica od imena Svetlana.

Značenje ženskog imena Lana 

Kada je značenje imena Lana u pitanju, ono najviše zavisi od pretpostavljenog porekla, ali se u globalu smatra da ime znači – „ona koja je draga i nežna osoba“; „ona koja je puna vrlina“; „ona koja je dama; princeza; koja je prefinjena“; „ona koja je puna milosti; pažljiva; plemenita“; „ona koja je kreativna i moderna“; „razdragana i vesela“; „velikodušna i darežljiva“; „otmena i divna“.

No, kada je ime Lana u pitanju, ono se najviše povezuje sa poreklom od imena biljke „lan“ te se i povezuje sa imenom reke ili planine, pa i samo značenje nije moguće baš definitivno pojasniti, ali u kurdskoj grupaciji jezika, ime znači – „gnezdo“ ili „dom“.

Upravo prema kurdskom značemnju imena Lana, ono se prevodi kao – „ona koja je svila gnezdo“ ili „ona koja gradi svoj dom“; „ona koja je izgradila i povezala svoje roditelje u srećan dom“.

Poreklo ženskog imena Lana 

Kako je i ranije navedeno, osnovna je pretpostavka da je žensko lično ime Lana poreklom iz naše slovenske grupe jezika, i to ili od imena za biljku „lan“, ili pak od imena reke Lane, koja protiče i kroz Tiranu, glavni grad Albanije.

I dan danas se u Rusiji i nekim delovima starog SSSR-a, smatra da je ime Lana samo skraćenica od imena Svetlana, i nije prihvaćeno kao samostalno ime za devojčice, te je i danas ostalo „koren imena“ a ne ime „per se“. 

Učestalost davanja ženskog imena Lana u susednim zemljama regiona i u svetu 

Najveća popularnost ženskog imena Lana je po statistici za 2018. godinu zabeležena u Republici Hrvatskoj, gde je ime bilo na 7. mestu od 100 najdavanijih za novorođene devojčice (ime je pak i povećalo svoju popularnost, i u odnosu na dve prethodne godine, „napredovalo“ sa 9. pozicije).

U Republici Srpskoj je u 2018. godini, ime Lana, među najtraženijih stotinu imena, bilo kotirano na 21. mestu, kao najdavanije ime za svu žensku novorođenčad.

U Bosni i Hercegovini je ime Lana u 2018. godini po statistici bilo na 32. mestu među najviše sto davanih ženskih imena (ime Lana je u odnosu na dve prethodne kalendarske godine, pretrpelo i „pad“ popularnosti, a sa svoje 21. pozicije).

Loading...

U Republici Srbiji je ime Lana u 2018. godini, zauzelo 34. mesto, te među „top 100“ najdavanijih imena svim novorođenim devojčicama (što jeste baš svojevrsni „pad“ popularnosti, a u odnosu na prethodni period, kada je ime bilo na „dobrom“ 19. mestu).

Nadimci, umanjenice, izvedena imena, skraćena imena i „imena od milja“ od imena Lana 

Kako se pretpostavlja da je ime Lana ili nadimak, ili ime od milja ili pak jedna „korenska reč“ za složena i ženska ali i muška imena, od njega nisu poznati nadimci.

Izvedena ženska imena od imena Lana, kao „korenske reči“ su – Svetlana; Tatjana; Ruslana; Alana; Milana.

Hipokoristike od imena Lana, kao i umanjenice tj deminutivne forme su – Lanica ili Lanuška. 

Zašto odabrati baš žensko ime Lana kao lično ime za devojčicu 

Loading...

Poznate ličnosti sa ličnim imenom Lana su navedene u nastavku teksta, i mogu biti inspiracija za davanje baš ovog imena novorođenim devojčicama.

Američke glumice koje su poznate i kod nas su Lana Parila kao i Lana Tarner (pravog imena Džulija Džin Fransis Mildred Tarner).

Popularna američka pevačica je Lana del Rej (pravog imena Elizabet Grant); potnata slovenačka violinistkinja je Lana Trotovček; popularna hrvatska pevačica je Lana Jurčević.

Poznata holandska pevačica je Lana Volf; srpska glumica i muzičar je Lana Toković; američka režiserka, scenarista i producent je Lana Vačauski. 

Zanimljivosti vezane za žensko ime Lana 

Kako je i danas samo poreklo imena Lana ostalo misterija na neki način, postojale su dve jasne i relativno tačne hipoteze – engleska i ruska, koje će biti navedene na dalje.

Pretpostavka je da je u englseki jezik, ime Lana dospelo iz francuskog jezika, i to ni manje ni više nego od muškog imena Alan.

Dalji „put“ nastanka imena Lana u engleskom jeziku se objašnjava ipak ovako – Alan (francuski jezik) – Alain (francuski jezik) – Ailín (irski) – Alan – Alana – Alaina – Alayna – Allana (sve iz engleskog jezika) – Alanis – Alanna – Allannah (engleski jezik) – Alannah (irski) – Alannis kao i na kraju Lana (engleski).

Od imena Lana se u engleskom jeziku, na dalje izvode sledeća imena – Alen (hrvatski jezik, te i slovenački) – Allan; Allen; Allyn (engleski) – Alan; Allan; Allen (škotski) – Alun (velški) – Alan (francuski) – Lana (engleski jezik), a čime se praktično „zatvara čitav krug“.

Ruska varijanta porekla imena Lana je dosta jednostavnija, i kako je i pomenuto, pretpostavka je da je ime „koren“ za vlastitu imenicu Svetlana, te da je od njega i poteklo – Svetlana (ruski jezik, ali takođe i bugarski; makedonski; slovački; hrvatski i srpski) – Svĕtlana (češki jezik) – Sveta (ruski) – Svitlana (ukrajinski) – Svjetlana (srpski; hrvatski) – Lana (ruski; hrvatski; srpski).

U brojnim drugim svetskim jezicima, ime Lana se smatra delom imena koja su složenija, ili kako i napred jeste navedeno njihovim nadimkom ili imenom „od milošte“.

U bugarskom jeziku, od imena Lana su izvedena imena – Svetlana; Ana i Tatjana.

U ruskom jeziku su od imena Lana izvedena ženska lična imena Svetlana; Svjetlana; Sveta, a dok su u ukrajinskom jeziku poznata imena – Svetlana; Svjetlana; Svitlana i Ruslana.

U makedonskom jeziku su od imena Lana izvedena imena Milana i Svetlana, dok su u engleskom jeziku izvedena imena – Alana; Alanis; Alaina; Alayna; Allyn; Allena; Allana; Allanis; Allanah.

U češkom jeziku su od imena Lana izvedena imena Svetlana i Svitlana, a u slovačkom su i imena Sveta; Svetlana; Alana i Milana.

Sponzorisano:

Loading...