Muška imena Ženska imena

Najlepša muslimanska muška i ženska imena

Loading...

Generalno razmatrano u islamskim zemljama važe neka strožija pravila kada su u pitanju imena koja se daju muškoj ili ženskoj novorođenoj deci, i ona se globalno dele na imena koja su naime i poželjna da se daju, dakle po muslimanskim protokolima su „draga Alahu“, kao i na imena za sve dečake ili za devojčice koja su nepoželjna i koja ne bi trebalo davati jer su „protivna volji Alaha“.

Takva podela je umesto imena koja su savremena ili tradicionalna; lepa ili ružna; nakaradna ili kao iz bajki, dovedena na nivo da su kod muslimanskih naroda ona generalizovana na ona koja jesu i ona koje nisu „odobrena“ od strane Alaha, jer je poznato da je musklimanska vera jedna od najpoštovabnijih i najstrožijih kada su u pitanju pravila koja se moraju poštovati.

Najlepša i najčešće davana ženska imena u muslimanskim zemljama i njihova značenja 

Dakle u nastavku teksta će biti navedena ona najlepša imena za sve novorođene devojčice, koja se pak daju u muslimanskih naroda, ali i koja su uopšte muslimanskog porekla, pa se u nekim pak varijantama sreću i u drugim zemljama sveta, a pre svega vezano za drugačiju veroispovest.

Imena koja su „draga Alahu“ a tiču se devojčica kojima se ona mogu pak i davati, jesu neka od sledećih ženskih imena – Džanita; Almira; Aldina; Hatidža; Saira; Naida; Najda; Naja; Zehra; Suada; Mirsada; Almedina; Merisa; Senada; Sureja; Elza; Hajrija; Leila; Zejneb; Harima; Nerma; Safija; Merjema; Mediha; Zulejha; Fatma; Samira; Sibela; Ilvana; Melika; Dila; Vildana; Ilka; Enida; Hava; Nura; Elzana; Fata; Bisera; Mirha; Hanka; Razija; Zuhra; Delila; Fikreta; Ajna; Amela; Ema; Sumejla; Hana; Sajra; Ena; Ema; Erna; Esma; Amina; Emina; Ajra; Selma; Belma; Amra; Dalija; Dalila; Ilma; Naida; Maida; Nermina; Fatima; Naila; Ajša; Anesa; Enesa; Ilda; Dina; Elma; Daria; Aiša; Merima; Suzana; Aja; Džana; Džejla; Nejra; Aida; Zerina; Berina; Ermina; Nedžla; Mersiha; Sadeta; Esra; Jasmin; Elvedina; Merjema; Džemila; Vahida; Munevera; Šefika; Nejla; Zara; Lamija; Ajla; Nejla i mnoga druga, a nekima će u nastavku teksta biti opisana i najpribližnija značenja.

Iman – ime koje je arapskog porekla i označava veru ili verovanje u Alaha ili generalno kao stanje koje je „spasenje“; vernik; vernica.

Preneseno značenje imena Iman je najverovatnije – „osoba koja je od poverenja“; „ona koja veruje u Alaha“; „osoba koja je vernica i koja je priklonjena Alahu“; „ona koja veruje u ljudske vrline i dobrotu“; „ona koja ima vere u dobro i ispravno“; „ona koja veruje u sebe“.

Sara – ime je poreklom iz staro-hebrejskog jezika, od imena „Sarai“, u značenju gospodarica; kraljica; vladarka; ona koja je važna; velikodostojna; kraljica ili princeza.

Preneseno značenje imena Sara jeste – „ona koja je u svemu glavna i koju svako sluša jer je mudra i pravedna“; „ona koja je sposobna i spretna i uspešna u svemu što radi“; „ona koja jeste iznad drugih ljudi svojim znanjem i vrlinama“; „ona koja je rođena da vlada“; „ona koja je rođena da živi život kao princeza“; „ona koja je rođena da joj svako ugađa“.

Nejla – ime je poreklom iz staro-hebrejskog jezika, i označava dar; poklon; darovanje; dobrotu; kao i dobročinstvo; velikodušnost; plemenitost; pomoć nekome.

Preneseno značenje imena Nejla jeste – „ona koja svakome plemenito pomaže“; „ona koja o svakome brine“; „ona koja je velikodušna i rado svakoga daruje“; „ona koja je dar/poklon svojim roditeljima“; „dobročiniteljka; velikodušna osoba; nesebična; saosećajna; puna vrlina čovečnih“.

Ajla – ime je koje je arapskog porekla i ima značenje mesečina; svetlost meseca; ona koja je obasjana mesečinom ili ona koja je sjajna kao svetlost mesečine.

Loading...

Ime se po pravilu davalo osobama koje su imale neku vrstu društvenog statusa, i kojima se trebalo diviti i poštovati ih, jer su bile nedodirljive i posve savršene; koje su bile „na visini“.

Premeseno značenje imena Ajla je nekada – „ona koja je velika; slavna; sjajna; valičanstvena; visoka; mudra; svetlost; čista; sjajna; koja razbija tamu i donosi svetlinu“.

Lamija – ime koje je poreklom iz arapskog jezika i označava sjaj; blistavost; svetlo; svetlinu.

Preneseno značenje imena jeste – „ona koja je kao osoba predobra; divna; svetla i prepuna vrlina“; „ona koja je čistog srca i duše“; „ona koja svakoga obasja svojom nevinom čistotom i jasnom dobrotom i iskrenošću“.

Zara – ime je arapskog porekla i označava blago; zlato; sjaj; bogatstvo; izobilje; blistavilo; blještavilo; raskoš.

Preneseno značenje imena Zara jeste – „ona koja je sjajna i posebna“; „ona koja zrači dobrotom i plemenitošću“; „ona koja je vredna i posebna“; „ona koja je unikatna i koja ima sjajne osobine“; „ona koja je za svoje roditelje vredan dar; vrednija od čistog zlata i dukata“.

Loading...

Šejla – arapsko ime za devojčice; ima značenje „drvo pokraj mora“ ili pak značenje“ pokraj-morski bor“.

Preneseno ime označava onu koja je „plemenita osoba“; „savršena i lepa žena“; „predivna i svakom draga“; „umiljata i ona  koju Alah voli zbog njenih vrlina“:

Azra – ime koje je poreklom iz arapske jezičke ghrupacije; označava osobu koja je nevina; bezgrešna; čista; davica; devojka; deva.

Preneseno značenje imena Azra, koje je popularno i u nekim od zemalja našeg regiona, jeste „ona koja je lišena svih grehova“; „ona koja je nevina i čista“; „ona koja je deva; devic“; „ona koja je neupljana i poštena“,

Asja – smatra se da je ovo ime zapravo izvedeno od ličnog imena Asija, koje znači ona koja leči; lekarka; doktorka; lečnica; lekovita; vidarka; lek; pomoć.

Preneseno značenje imena Asja jeste – „ona koja je dobra i nežna i svakome pomaže“; „ona koja je tu da sasluša i da da utehu“; „ona koja vida tuđe rane“; „ona koja je plemenita i koja je veoma požrtvovana“; „ona koja je lek za svakoga“; „ona koja daje lekove i utehu“; „ona koja pomaže i ukazuje mudre savete i koja je uvek podrška u nevoljama“.

Merjem – ime je arapskog porekla, a koje ima osnovno značenje naivna; čedna; poštena; čestita.

Preneseno značenje imena jeste – „ona koja je oličenje dobrote i poštenja“; „ona koja je dobra prema svim ljudima“; „ona koja je čista i bez grehova“; „ona koja nije grešnica i koju Bog čuva“.

Tajra – ime je arapskog porekla sa značenjem leteti; koja leti ili možda ptica; krila, mada je preneseno znbačenje nešto različitije.

Naime, pretpostavka je da je ime Tajra, u preneesnom smislu – „ona koja je poletna i živahna“; „ona koja je puna životne energije i radosti“; „ona koja teži slobodi i nesputanosti“; „ona koja ne može podneti da je zarobljena (kao ptica u kavezu)“; ona koja lepo zbori i za svakoga ima lepe reči, utehu ili podršku“.

Alma – ime je muslimanskog porekla koje znači jabuka; plod; plodnost.

Preneseno značenje imena jeste stoga najverovatnije – „ona koja je jedra i rumena“; „ona koja je plodna i zdrava“; „ona koja je rođena da bude majka i da o nekome brine“; „ona koja je požrtvovana i koja svakome nesebično pomaže“.

Medina – jeste žensko lično ime za koje se smatra da je poreklom od imena grada u saudijskoj Arabiji koji je poznat kao Medina.

Smatra se stoga i da samo ime ima značenje grad; naselje, mada je mnogo verovatnije da potiče od reči „madin“ u značenju lav; hrabar; borben; jak; neustrašiv.

Stoga se može reći da je značenje imena Medina dvojako – „ona koja je hrabra; jaka; borbena; neustrašiva; lavica“ ili pak kada se posmatra u smislu značenja kao grad – „ona koja je zabranjena i zatvorena“; „ona koja je rođena u gradu“; „ona koja je stidljiva osoba i koja je svesna da je bolje da se u sve ne meša“.

Najlepša i najčešće davana muška imena u muslimanskim zemljama i njihova značenja 

Među muškim imenima muslimanskog porekla, postoje ona koja su direktnijeg ili pak i manje jasnog značenja, ali su prema Alahu dobra ili poželjna, te se generalno u islamskoj veri značenje imena skraćuje na neka jasna i logična objašnjenja, te zašto je baš takvo muško ime odabrano i poželjno, te su samo neka od takvih sledeća imena za novorođene dečake – Osman; Enis; Jahja; Ismet; Safet; Amel; Dževad; Karim; Kemal; Abdulah; Sulejman; Kan; Džan; Jasin; Šaban; Orhan; Irfan; Hajrudin; Aladin; Naser; Sabahudin; Berin; Fikret; Semin; Fahrudin; Izet; Enver; Rijaz; Faruk; Halid; Halil; Salih; Idriz; Mithat; Nadir; Mevludin; Mersudin; Mujo; Anmar; Namik; Muharem; Safet; Iso; Skender; Adnan; Kenan; Hamza; Ahmed; Daris; Muhamed; Davud; Ali; Eman; Edin; Adi; Dino; Adis; te i Emrah; Belmin; Isak; Benjamin; Malik; Amir; Ajnur; Ibrahim; Semir; Mustafa; Mirsad; Ismail; Jusuf; Mirza; Semir; Sadin; Senad; Rijad; Nedim; Omer; Maid; Mehmed; Fatih; Bilal; Edi; Bakir; Alija; Dženan; Anur; Deniz; Faruk; Nedžad; Enes; Amin; Elif; Adem; Jakub; Asmir; Alem; Sead; Selim; Husein; Ahmet; Muarem; Hasan; Almedin; Rejhan; Ekrem; Meho; Ibro; Kasim; Hakija; Mejdan; Hamid; Bajazit; Redžep; Džemil; Hasim; Arif; Aziz; Iias; Balija; Murat; Harun; Dino; Haris; Adi; Dani; Amar; Tarik i mnoga druga imena koja se u određenim jezičkim varijacijama svakako upotrebljavaju u zemljama širom sveta.

Dino – arapsko je ime koje označava veru; verovanje i smatra se da je poreklom od reči „din“.

Preneseno značenje imena može biti – „onaj kome svi veruju“; „onaj koji veruje i uzda se u Alaha; onaj koji je vernik“; „onaj koji jeste osoba kojoj se može verovati i u koju treba imati poverenje; onaj koji lako svakome uliva poverenje“.

Haris – ime je poreklom iz arapskog jezika, te se sreće kao takvo širom sveta, a ima značenje lav; čuvar; onaj koji pazi i brine; onaj koji je neustrašiv i koji je brižan; ratnik; junak; veoma vredan i radan čovek.

Preneseno značenje imena jeste – „onaj koji je neustrašiv; hrabar; junačan; borben; koji ne odustaje“; „onaj koji je spreman da brani slabioje; da brani pravdu i istinu“; „onaj koji je vredan poštovanja“; „onaj koji je istrajan i srčan; koji brani svoje i čuva najdraže oko sebe od svakog zla“.

Harun – ime je arapskog porekla sa pretpostavljeno dvojakim značenjem – onaj koji nosi poruku ili glasnik; nosilac vesti, kao i onaj koji je veliki; poseban; veličanstven; jedinstven; uzvišen; učen; prosvećen.

Preneseno značenje imena je malo teže odrediti, mada se pretpostavlja da znači – „onaj koji je tu da prenese volju i poruku samog Alaha“; „onaj ko je Alahov glasnik“; „onaj koji je pun vrlina; dobar; uzvišen; ima divne osobine; čovečan; veličanstvena osoba“.

Edin – je ime koje je izvedeno od reči „din“ u značenju vera, verovanje; u prenesenom značenju ime se može protumačiti kao „onaj kome se veruje; čovek od poverenja; onaj koji je vernik; onaj koji u svakoga ima poverenja; onaj koji veruje u ljudsku dobrotu i vrline“;

Anes – ime koje je poreklom iz arapskog jezika, i koje označava onoga ko je drag; mio; voljen; drug; prijatelj; i veruje se da ime i ima poreklo od reči „anas“ sa pomenutim značenjem.

Preneseno značenje imena Anes jeste – „onaj koji je voljen i poštovan“; „onaj koga svi vole“; „onaj koji je dobar prijatelj i odan drug“; „onaj koga svi vole jer je pouzdan i drži obećanja“.

Emir – ime je arapskog porekla, poretpostavljeno mod reči „amir“ u značenju princ; vladar; sultan; kralj.

Preneseno značenje imena Emir jeste najverovatnije – „onaj koji je rođenjem zavladao srcima svojih roditelja“; „onaj koji je rođenjem postao kralj u svom domu“; „onaj koji je strog i veoma pravičan“; „onaj koji veruje u istinu i koji se zalaže za pravdu“; „onaj koji vlada pošteno i prema principima u koje veruje“; „sin prvenac; dugo očekivani potomak; princ za svoje roditelje“.

Sponzorisano:

Loading...