Ženska imena

Najlepša ruska ženska imena

Loading...

Ruska ženska imena su i danas rado davana i poznata u slavenskim zemljama, ali i modifikovana širom sveta i spadaju u kategoriju najtraženijih imena za devojčice uopšte.

Pre svega ovakva imena imaju jedan „aristokratski prizvuk“, pa su pored toga i vrlo milozvučna, ali popularizovana najviše u delima od stane velikih ruskih književnika i pesnika, i kao takva su vrlo tražena i nalaze se visoko kotirana među imenima koje roditelji biraju za svoje novorođene devojčice.

U nastavku teksta će biti objašnjena značenja onih najlepših i najpopularnijih ženskih ruskih ličnih imena, kako u samoj Rusiji, tako i u ostalim zemljama sveta, već u pomenutim jezičkim varijacijama, kako bi se prilagodila pisanju i govoru u pojedinim „neslavenskim“ područjima.

Osnovne odlike ženskih ruskih imena od davnina pa sve do danas 

Pre svega treba naglasiti da su ruska ženska imena još od istorije pa sve do savremenog doba, pak i poznata po tome što su „sastojana“ iz tri dela – ime devojčice, ime oca i lično prezime, mada je pravilo da postoji i „skraćeni oblik imena“, te koji je danas u nekim drugim jezičkim kulturama i popularizovan kao ime „per se“.

Ovakvo „pravilo“ se pre svega prepoznaje u svakodnevnom žargonskom govoru, kada se devojke oslovljavaju skraćenicama imena, koje u ovom slučaju mogu u Rusiji ali i ne moraju nužno da se i smatraju nadimcima ili imenima od milošte.

Primeri su – Sonja od imena Sofija; Nataša/Taša od imena Natalija; Staša/Aleksa od imena Aleksandra; Vanja/Vanjuša od imena Varja.

U takozvanom „zvaničnom“ obraćanju, osobe se i danas kao i u vreme istorije pak oslovljavaju sa oba imena uz pridodato prezime koje se upotrebljava takođe po potrebi u obraćanju, shodno situaciji i prilici.

Najlepša ženska ruska imena koja su popularna kod nas i u svetu i njihova značenja 

Danas su najdavanija neka od na dalje navedenih ženskih ruskih imena, koja su zadržala svoju popularnost, te će biti data i njihova značenja, kao i najčešće „skraćene varijante“, do kojih se neka smatraju sasvim opravdano „imenima za sebe“, dok se neka smatraju nadimcima ili pak i imenima od milja odnosno hipokoristikama.

Angela – je ime najviše davano u Rusiji, ali se pretpostavlja da ima i neke „germanske korene“ pa je i rado davano u zemljama ovog jezičkog područja.

Ime je poteklo od reči „anhel; angel“ u značenju anđeo, te označava ono što je posebno po lepoti; dobroti i u svakom smislu „predodređeno da bude uzvišeno i savršeno“, ono što jeste „anđeosko“.

Loading...

Mada ime Angela i nije iz grupe „starih i tradicionalnih ruskih imena“, već je u neku ruku ipak i modernije, vrlo je popularno u Rusiji u današnje vreme.

Od ovog imena su najpoznatije izvedenice – Angelina; Anđela; Anđelija; Angelika; Andželika.

Arina – spada u grupaciju starih imena koja su davana u Rusiji, ali mu je ipak poreklo iz grčkog jezika, od imena boginje Irene, koja je bila božanstvo mira.

Značenje imena Arina jeste prema tome – „ona koja donosi mir“; „ona koja je mirna i pitoma“; „ona koja je blaga i puna razumevanja“; „ona koja je mila i tiha“; „ona koja je predodređena da sačuva neki mir“; „ona koja ima sposobnost da svakoga umiri i smiri“.

Imena izvedena od imena Arina su – Arija; Ajrin; Arijana; Ajlin; Ajrene i Irena.

Aleksandra – jeste jedno od najstarijih i najdavanijih imena u Rusiji, a poreklom je iz grčkog jezika, sa značenjem „ona koja štiti ljude“; „zaštitnica“; „ona koja brine“.

Loading...

Najpoznatije ime koje je skraćeno od imena Aleksandra jeste u Rusiji Staša ili Saška/Saša.

Izvedena imena od imena Aleksandra su – Ana; Aleksija; Aleksa; Arja; Sandra; Sandruša; Sašenjka.

Anastasija – je ime popularno u istorijsko ali i u savremeno doba u Rusiji, i poreklom je takođe iz grčkog jezika od reči „anastasia“ u prevodu – „ona koja je vaskrsla; uskrsnula“, pa je u nekim  hrišćanskim zemljama, bilo pravilo da se ime daje onoj deci koja su rođena oko vremena Uskrsa.

Imena koja su izvedena od imena Anastasija su – Anastazija; Asja; Stasja; Nastasja; Stasa; Ana.

Ana – je dosta često i popularno ime u Rusiji i svetskim zemljama, koje pak nema rusko odnosno slavensko, već grčko poreklo, od reči ili imena „Hannah“/“hannah“ u značenju „milost; blagost; dobrota; zahvalnost“.

Tako ime Ana i neke njegove izvedene varijante imaju značenje – „ona koja je milostiva i blaga“; „ona koja je dobra i koja je zahvalna“; „ona koja je skromna i koja je prema svima plemenita“.

Izvedena imena od imena Ana su u Rusiji pre svega – Anja; Anjuša; Anka; Aneta i Anika.

Darija/Darja – je popularno ime u Rusiji, i ima poreklo iz slavenske grupe jezika, od reči „dar“ u značenju poklon.

Preneseno značenje imena može da se posmatra na više načina, te da označava „onu koja je dar za svoje roditelje“ ili pak „ona koja je darovana svetu da donese nešto lepo i dobro“.

Izvedena imena od imena Darja su pre svega – Daša; Dašenjka; Dašica i Daška ili Duška.

Larisa/Lara – je ime koje je poreklom iz grčkog jezika, od reči „laros“ koja ima značenje slatko; slatka; mila; umiljata; draga; dobrodušna; lepa, mada se nekada pretpostavljalo da ime označava onu osobu koja je „rođena da bude zaštitnica; koja štiti ljude; koja brani druge“.

Ime Lara je postalo lično ime „per se“ mada se pretpostavlja da je izvedeno iz „originala“ Larisa, te označava prema helenskoj mitologiji mala zaštitna božanstva koja je imao svaki dom, i koja su i služila da „štite od zlih duhova i nevolja“.

Preneseno značenje navedenog imena jeste – „ona koja štiti svoje najmilije/bližnje“; „ona koja se bori za dobro svih koje voli“.

Lidija/Lida – ime u Rusiji je vrlo popularno još od davnina, a poreklom je iz staro-hebrejskog jezika sa značenjem – vrla; dobra; časna; nevina; bogumila; „miljenica Božja“; draga; čestita i poštena; „ona koju je poslao Bog među ljude, da prenosi vrline“.

Evgenija/Eugenija – ime je poreklom iz grčkog jezika od reči „eugenes“ što se prevodi kao ona koja je blaga; koja savetuje; koja oprašta; koja je podrška; koja je blagodarna; koja je bogumila.

Najpoznatije ime u Rusiji koje je izvedeno od imena Evgenija, jeste Ženja, koje je pak postalo u savremeno doba i ime „per se“.

Elizaveta/Jelisaveta – je ime u Rusiji koje je popularno, ali je poreklom iz hebrejskog jezika, te se smatra da ima isti koren i značenje kao i ime Jelisaveta – „ona koja je vernica i bez greha“; „koju je Bog odabrao“; „koja je poštena; nevina; čestita“; „koja se za svekoga moli Bogu“.

Pretpostavlja se da ime Liza jeste skraćeno od Elizaveta ili Jelisaveta, kao i da danas jeste ime za sebe, koje je rado davano kao „moderno“ u Rusiji i u brojnim zemljama sveta sa određenim jezikim varijacijama.

Ljudmila/Ljuda – je ime koje nje u Rusiji vrlo često davano, a poreklom je iz slavenske grupe jezika, od složenice „ljudima mila“, dok je ime Ljuda kao varijanta obično tumačeno kao „ona koja je čovečna“; „ona koja je dobar/veliki čovek“; „ona koja je puna ljudskih vrlina/ljudskosti“.

Ljubova/Ljuba – ime je koje je slavenskog porekla, i pre svega označava osobu koja je voljena ili „ljubljena“, koja je ljubimica i miljenica; koju svako voli zbog njenih vrlina koje poseduje.

Marija/Maša – ime Marija je dosta često u Rusiji, ali je i poznato da je originalno poreklom od grčkog imena Maria, odnosno od hebrejskog Mirijam.

U slavenskoj grupi jezika, ovo lično ime označava onu koja je „mila i draga“; „onu koja je mir sama po sebi“; „koja donosi među ljude spokoj i mir“; „koja je blaga i dobra; koja svakoga zna da uteši i umiri“.

Ime Maša je izvedenica od imena Marija, ali je danas dosta popularno lično ime „per se“, te i u slavenskim zemljama i širom sveta, a ima slično značenje kao i „originalno ime“ od koga potiče, pa označava onu koja je „puna nade i želje da svakome pomogne“; „koja je uvek smirena i blaga“ i „koja je puna utehe i saveta za sve koje voli i za ljude uopšte“.

Natalija/Nataša – ime je u svom osnovnom značenju prevedeno kao „dan rođenja; rođendan“, pa se generalno praktikovalo da se daje u hrišćanskim zemljama deci koja su rođena na dan Božića.

Nataša je izvedeno ime ali i danas ime za sebe, koje je popularno diljem sveta, i označava onu koja je „poslata od Boga“ ili „koja je rođena na dan rođenja Isusa“, pa je u prenesenom značenju ime vezano za „onu koja je čudesna; bogumila; koja stvara radost i donosi sreću i mir“.

Ostala popularna imena u Rusiji sa svojim varijantama i „skraćenim imenima“ su:

Nadežda/Nađa – jedno od najstarijih ruskih i slavenskih imena sa značenjem – „dobra; draga; koja daje nadu; koja pomaže onima koji su „beznadežni/u beznađu“.

Sofija/Sonja – ime poreklom iz grčkog jezika od reči „sophia“, što označava mudrost; spretnost; pamet; ona koja misli pametno; ona koja „mudro zbori“.

Olga/Olja – popularno ime u Rusiji, sa germanskim korenima od imena Helga, a generalno znači ona koja je zdrava; koja je „dobrog zdravlja“; „koja je vedra i vitalna“; „koja je čila i radosna“.

Svetlana/Sveta – poreklom je iz slavenskog jezika, od reči „svetlo/svetlost“, te označava onu koja je u svakom smislu sjajna; koja obasjava tamu; koja se „bori protiv tame“.

Tamara/Toma – žensko je ime koje je poreklom iz hebrejskog jezika, a ima preneseno značenje „ona koja je radoznala; koja se u sve umeša; koja je u svemu mirođija“.

Pored napred navedenih, česta su i ženska imena u Rusiji, sa varijacijama u svetskim jezicima:

Tatjana/Tanja; Valentina/Vanja/Valja; 

Vasilisa; Varvara/Varja; 

Ulijana/Ulja; 

Julijana/Julija; 

Ksenija/Ksjuša; 

Jelena/Lena; 

Viktorija/Vika 

Katarina/Katja/Kaća/Kaćenka; 

Valerija/Lera.

Sponzorisano:

Loading...