Muška imena

Najlepša ruska muška imena

Loading...

Kada se pomisli na Rusiju kao zemlju, pomisli se na izvanrednu istoriju, na junake, na aristokrate i na velike vrsne umetnike, pa su i ruska imena i za devojčice i za dečake sama po sebi potpuno unikatna, te izvanrtedna i veoma lepa, i koriste se kao osonova ili kao jezička varijanta za imena u drugim zemljama sveta, pa svakako tako i kod nas.

Zapravo se i veruje da je najveći broj imena potekao pored grčkog jezika, uprvo i iz ruskog govornog područja, te će u nastavku biti navedena ona najlepša koja su danas u upotrebi, a koja i imaju lepu i bogatu istoriju iza sebe, kao imena vladara; vlastelina; careva; kraljeva; umetnika; naučnika.

Statistički podaci za proteklu kalendarsku godinu su pokazali da su generalno razmatrano među najdavanijim imenima za novorođene dečake kako u Rusiji, tako i u različitoj meri u nekim pak i drugim pravoslavnim, i to pre svega hrišćanskim i slavenskim zemljama zastupljena ista ovakva imena samo u odgovarajućim jezičkim varijacijama (dakle pre svega u državama kakve su pak i Poljska; Slovačka; Makedonija; Srbija; Bugarska; Češka; Grčka): Aleksandar (odnosno original Aleksandr); Maksim; Dmitri; Ivan; Oleg; Danil; Mihail; Kiril; Matvej; Andrej; Tomofej; Ilja; Ilija; Jegor; Grigor; Konstantin; Ivan; Kostja; Fedor; kao i Fjodor; Grigorij; Anatolij; Vladislav; Lev; Viktor; Jevgenij; Artemij; Vjačeslav; Jelisej; Svjatoslav; Serafim; Jakov. 

Najlepša muška ruska imena u Rusiji ali i davana dečacima u drugim zemljama sveta 

Smatra se da su naravno statistički potkovano, najpopularnija ruska imena za mučku decu, koja nisu nužno „rezervisana“ samo za Rusiju, neka od navedenih imena u nasravku ovog teksta koja će biti i objašnjena prema svom značenju.

Jasno je takođe da neka imena koja su popularna u Rusiji, nisu slavenskog porekla, već iz neke dtuge jezičke grupacije, ali su postala odomaćena u određenoj jezičkoj varijanti u Rusiji.

Sergej – ime poreklom iz latinskog jezika; označava osobu koja je pripadnik plemena „Sergiusa“ i pored Rusije je rasporostranjeno ime širom sveta.

Nadimci od imena Sergej su Serjoža; Serđo, a varijante imena su Sergio ili Serž u jezicima drugih zemalja, dok je u Rusiji poznato i lično prezime Sergejevič.

Jakov –ime je poteklo iz hebrejskog jezika mi ima značenje „peta“ kao deo stopala, jer se veruje da se Jakov i rodio držeći se za petu svog starijeg brata blizanca.

Generalno je poznat termin „Ahilova peta“ koji označava nečiju slabost ili manu, pa je u prenesenom značenju ime Jakov povezano i prevedeno kao – „onaj koji je osećajan“; „onaj nkoji ima osećanja za svačiju patnju“; „onaj ko je veoma emotiivan“; „onaj ko ima neke slabosti ili karakterne mane“; „onaj ko se sažali i ko je osetljiv na tuđe patnje i na bol“; „emotivac“; „osećajan“; „ranjiv“.

Petar (ili ruski Pjotr) – ime je poreklom iz staro-grčkog jezika, u bukvalnom značenju stena ili kamen.

Značenje imena Petar ili ruske varijante Pjotr jeste – „osoba koja je stabilna i koja je jaka kao stena“; „onaj koji je uvek čvrst oslonac i ko je nepokolebljiv u odlukama“; „osoba koja daje sigurnost i kojoj se može verovati“; „osoba koja ima stav i mišljenje i koja se ne prilagođava“; „tvrdoglava osoba“; „teška i zatvorena osoba“.

Loading...

Makarij / Makarije – ime je poreklom iz grčkog jezika i ima značenje blag; blažen; dobar; dobrodušan.

Ime Makarij/makarije se može istumačiti kao – „onaj koji je nekome ili nečemu privržen“; „onaj koji ima doibru i sasvim blagu narav“; „onaj koji je blažen među ljudima, koji voli i pomaže svakome“; „onaj ko je bogumil“; „sveštenik; bogomdan; peopovednik; Božji izaslanik“.

Demjan – ime poreklom iz staro-grčkog jezika, sa osnovnim značenjem onaj koji je lekar; vidar; iscelitelja; lekovit.

Ime Demijan se preneseno može istumačiti kao – „onaj koji ima moć da nekoga isceli“; „onaj koji je spasitelj“; „onaj koji je lek za dušu“; „opaj koji vida rane“; „pomoćnik; lekar; lekovit.

Aleksej – pretpostavka je da je ime varijanta imena Aleksandar/Aleksandre, i označava onoga ko je zaštitnik ljudi i koji se bori za slabije; ko je junak i ko je voljen od ljudi.

Značenje imena je „branilac svih ljudi“; „Borac za prava svakog čoveka“; „pravedan“; „human“; „plemenit“; „nesebičan“.

Loading...

Nikolaj – poznato je da je im,e poreklom iz grčkog jezika od složenice „nike“ i „laos“ u značenju pobeda naroda; narod je pobednik ili narod pobeđuje.

Ovo ime se generalno u prenesenom značenju tumači kao – „narodni heroj“; „onaj koga narod slavi“; „junak u očima ljudi“; „onaj koga narod smatra svojim herojem“

Aleksandar – ime grčkog porekla i ima značenje kao i ime Aleksej, a to je branilac ili zaštitnik ljudi; junak ili heroj; pravednik i humanista.

Kod ovog ličnog imena su istovetna i prenesena i originalna ili takozvana bukvalna značenja.

Anton – ime potiče iz latinskog jezika od ličnog imena „Antonius“ ili pak od reči „anteo; antao“ a u značenju borba; junaštvo; spremnost za boj; ratoboran.

Značenje imena je „borben“; „onaj koji se bori za pravdu“; „onaj koji je sapreman da se izbori i da sazna istinu“; „ratnik; junak; hrabar; branitelja; zaštitnik“; „onaj koji voli da se nadmeće“.

Arkadij – ime koje je poreklom iz staro-grčkog jezika, i ima značenje dobar i jednostavan čovek; plemenit i nenametljiv; povučen i tih.

Prenesena značenja imena su – „onaj čovek koji je neiskvaren i uvek pošten i častan“; „onaj koji je prava dobrica; tiha i povučena osoba; koji se ne nameće; koji je jednostavan“; „onaj koji ceni duhovno, a ne materijalno bogatstvo“.

Boris – ime je slavenskog porekla, i ima pretpostavljeno poreklo od glagola „boriti se“, pa mu je i značenje „borben; junak; borac; koji se bori; heroj; ratnik.

Anatolij / Anatolije – ime je grčkog porekla sa osnovnim značenjem „mesto izlaska sunca; mesto koje je sjajno; istok; rađanje sunca i svetla“.

Preneseno značenje imena je posve i nteško odrediti, mada se pretpostavlja da bi moglo biti – „onaj koji stvara svetlost svojim rađanjem“; „onaj koji donosi svetlost umesto tame“; „onaj koji je ozaren svetlom“; onaj koji u sebio ima sjaj i toplinu sunca“; „onaj čije je i srce i duša prepuno topline.

Jurij – ime je grčkog porekla i pretpostavljena varijanta imena „Georgios“ u značenju „zemljioradnik; koji obrađuje zemlju; ratar.

Preneseno značenje imena je „onaj koji je vredan“; „onaj koji se trud i muči da postogne uspehe“; „onaj ko ne beži od mukotrpnog rada i upornog zalaganja“; „onaj koji je od Boga darovan kao i dobra i vredna osoba“; „onaj ko čvrsto stoji na zemlji“; „onaj kome je zemlja blago“.

Vanja – pretpostavka je da je ime izvedenica od ličnog imena Ivan, a prevod je „Bog je milostiv; Bog je darovao“.

Preneseno značenje imena je verovatno – „onaj koga je Bog poslao; onaj koji je obasjan milošću Božjom; onaj koji je dar od samoga Boga.

Viktor – ime poreklom od latinske reči „victor“ u značenju pobednik.

Prenesenoi značenje imena je – „onaj ko je nepobediv“; „rođen da pobeđuje“; „rođeni pobednik“; „onaj ko je nepobediv“; „pobedonosan“.

Vladimir – ime za koje se pretpostavlja da je slavenskog porekla i da je nastalo od složenica „vlad“ i „mir“, te generalno označava onoga koji vlada mirno; onoig vladara koji se zalaže za mir.

Preneseno značenje imena Vladimir je – „onaj koji je mirioljubiv“; „onaj koji je smiren i spokojan“; „onaj koji je dostojanstven i u svakoj situaciji vlada sobom“; „vladar koji nije okrutan“.

Ostala popularna ruska imena su Jaroslav (ime poreklom od reči „jara“ u značenju žega; vrućina. Ima značenje „onaj koji je slavljen i poštovan kao suce i toplina); Igor (poreklom iz germanskog jezika u značenju „onaj koji štiti i brani; koji je branitelj slabijih“); Maksim / Maksimilijan (ime koje je poreklom od vpojma „maximus“ u značenju „onaj koji je najveći; veliki; velikan); Leonid (ime je poreklom od složenica „leo“ i „eidos“ i ima značenje „sin lava; hrabar; ponosan; jak“); Lav (ime poreklom od reči „leo“ u značenju jak; hrabar; kao lav; neustrašiv; borben); Severin (ime ima značenje strog; pravedan; ozbiljan; „onaj koji je borac za pravdu i koji je pošten“); Ruslan (ime je poreklom iz germanskog jeziuka i prevodi se kao „čovek koji ima lavlje srce“).

Valerij – ime je pporeklom iz latinskog jezika i ima značenje „onaj koji je najbolji; onaj koji je jak; onaj koji je moćan i hrabar; neustrašiv i borben“.

Oleg – ime je nordijskog porekla i vrlo je davano u slavenskim zemljama pa tako i u Rusiji.

Značenje imena je „onaj koji je blagosloven“; „onaj koji je svetski čovek; učen; prošao svet“; „onaj koji je viđen“; „onaj koji je zdrav i koji je vitalan i krepak“.

Tihon – ime je poreklom iz staro-grčkog jezika, i ima i osnovno i preneseno značenje srećan; uspešan; ostvaren; voljen; popularan; onaj koji poseduje velike vrline;

Taras – ime je grčkog porekla, mada je jedno od najvećih ruskih dela zapravo „Taras Buljba“ Nikolaja Gogolja, pa bi se lako moglo pomisliti da je ovo autohtono rusko ime.

Taras je kod Grka u mitologiji, sin božanstva mora Posejdona, te je on „rogobatan; nezustrašiv; hrabar; veličanstven“.

Vladislav – ime je salvenskog porekla i označava kao složenica slavnog vladara ili slavenskog vladara.

Generalno se ovo ime Vladislav i smatra imenom u značenju „pošten vladar; despot; slavan vladar; gospodin; koji je dostojanstven; koji je gospodstven; koji gospodari nekim dobrima“.

Kiril / Kirilo – poreklom je iz staro-grčkog jezika, od pojma u značenju gospšodin; dičan; dobrog držanja; gospodar; veličanstven.

Bogdan – slavenski ime koje je složenica od reči „bog“ i „dati“ te se prevodi kao „bogom dan“ ili onaj koga je dao/poslao Bog.

Neke hipoteze zadržavaju kao osnovnu pretpostavku da je ime iz staro-grčkog jezika i da ipak i označava poreklom od imena „Theodosis“ isto značenje – „onaj koga je dao ili poslao Bog“ (od reči „theos“ i „dosis“).

Ilija / Ilja – ime staro-hebrejskog porekla, i spada u red „biblijskih imena“ od imena „Eliiahu“, u značenju „Gospod je svedok moj“.

Ilija je ime proroka iz knjige „starog zaveta“, te označava i „Jehva je moj Bog“ ili „Bog mi jeste svedok“, a u našoj zemlji je i Krsna slava poznata po svecu Svetom Iliji Gromovniku.

Sponzorisano:

Loading...