Muška imena

Poreklo i značenje imena Vid

Loading...

Muško lično ime Vid spada u red rado davanih hrišćanskih imena, pa je vrlo popularno u Srbiji i Hrvatskoj, te će njegovo značenje i poreklo biti opisani u nastavku teksta koji sledi.

Značenje muškog imena Vid 

Značenje imena Vid je raznoliko, a već prema brojnim pretpostavkama o njegovom poreklu, ali se veruje da je najpribližnije značenje imena – „onaj koji je voljan da pomogne“; „onaj koji sve vidi i sve može“; „onaj koji je čudotvoran“; „onaj koji se bori za svoja ubeđenja“; „onaj koji je dragocen kao vid oka“; „onaj koji je viđen“; „onaj koji je prorok i koji vidi unapred i zna šta treba da čini“. 

Poreklo muškog imena Vid 

Osnovna je pretpostavka da je ime Vid nastalo od latinske reči „vita“ koja znači život; postojanje, i da je postalo posebno učestalo u periodu ranog srednjeg veka, prema svecu kod hrišćana koji se zvao Sveti Vid.

Međutim, u staroslovenskim jezičkim grupama, smatra se da je ime Vid poreklom od takozvanog „Svetovida“ božanstva koje je imalo četri glave i koje se povezuje sa ratovima i proročkom moći, jer je sa svoje četri glave Svetovid mogao da vidi odjednom „na sve četri strane sveta“.

Pretpostavka je da je ime Vid i davano dečacima u slavu Svetovida, čijim se moćima i „dobroj volji“ pripisivao uspeh u rodu zemlje, u ratnim pohodima, u zdravlju i sreći u životu.

Još jedna od hipoteza o poreklu imena Vid jeste da ono potiče od germanske reči „vidu“ u značenju šuma ili drvo, te možda od staro-germanske reči „vitus“ u značenju voljan; onaj koji želi; onaj koji je rad da nešto učini.

Prema nekim učenjima je Vid potekao od imena Vidosav kao njegova hipokoristika, ili pak mkao nadimak od imena David koje je iz grčkog jezika.

Po slovenskoj hipotezi imena Vid, ono je poteklo od reči „vid; videti“, u smislu očinjeg vida, te dragocenosti ovog čula, ili pak sposobnosti da neko jasno sagleda ili vidi. 

Učestalost davanja muškog imena Vid u susednim zemljama regiona i u svetu 

Prema statističkim podacima za proteklu 2018. kalendarsku godinu, muško ime Vid je bilo među najdavanijih stotinu muških imena u Republici Hrvatskoj na 43. mestu, te u Republici Srbiji na 66. mestu.

Loading...

U datoj 2018. godini se ime Vid nije našlo među „top 100“ imena za novorođene dečake u Bosni i Hercegovini (gde je njegova varijanta David bila na 45. mestu), kao ni u Republici Srpskoj (gde je ime David bilo na 6. mestu po učestalosti). 

Nadimci, umanjenice, izvedena imena, skraćena imena i „imena od milja“ od imena Vid 

Svakako je jasno da ne postoje nadimci od imena Vid, dok su imena koja su izvedena po pravilu – David; Vidosav; Vidan; Vidoje; Videnko; Vidov. 

Zašto odabrati baš muško ime Vid kao lično ime za dečaka 

Među poznatim ličnostima koje mogu biti inspiracija roditeljima da detetu daju ime Vid su: 

Vid Petar Gvozdanović, habzburški general i hrvatski plemić; Vid Vuletić Vukasović, hrvatski pisac i etnograf. 

Loading...

Vid Rundek je muzičar i sin poznatog Darka Rundeka, a njegovo puno ime je Vid Viktor Dimitrije Sebastijan Ernest; slovenski psiholog i autor je Vid Pečjak; hrvatski industrijalac i političar je Vid Morpurgo; slovenski političar je Vid Khisel.

Slovenski rukometaš je Vid Kavtičnik; australijski veslač je Vid Juriškaj; slovenski fudbalski golman je Vid Belec. 

Zanimljivosti vezane za muško ime Vid

VID je skraćenica za video producentsku kompaniju iz Rusije i Kanade, kao i za izdavačku grupu iz Meksika.

VID je skraćenica za Vienna Institute of Demography.

„Sveti Vid“ je poznata oftalmološka klinika, koja ima svoju bazu i u Srbiji.

Vid je ime reke u Bugarskoj; ime sela u Mađarskoj i ime naselja i arheološkog nalazišta u Metkoviću u Hrvatskoj.

VID je korenska reč od pojma na sanskritu „Vidya“, odnosno ima veze sa religijskim tekstom poznatim kao „veda“, a koja ima značenje „znati; spoznati“.

Sponzorisano:

Loading...